Social Media

Beleid sociale media

Missie van de school:

Kinderen voorbereiden op de echte wereld. (Voorbereiden op de maatschappij van de toekomst.) Door de grote opkomst van sociale media (gebruik) en de gemakkelijke toegang (via mobieltjes) tot sociale media voelt de school zich verantwoordelijk om kinderen, en eventueel ouders en leerkrachten bekend te maken met sociale media en hen te leren hiermee om te gaan.

Daarnaast wil de school sociale media inzetten om ouders een kijkje te geven in de school. Hiermee willen wij ouders betrekken bij de school. Daarnaast heeft de school de ambitie om in de toekomst het leerproces op school en buiten school te verbinden.

Communicatie kanalen.

De website en de mail zijn de officiële communicatiekanalen van de school.

 1. De website: De website is het belangrijkste informatiekanaal van de school. Hier is actuele informatie te vinden over zaken die op school plaatsvinden. Foto’s en filmmateriaal wordt alleen op onze eigen website geplaatst. Dit om het beeldmateriaal in eigen beheer te houden. Ook is via de website de schoolgids en algemene informatie te vinden.
 2. E-mail: Via de mail kunnen we gericht ouders op de hoogte brengen. De berichten kunnen per stamgroep, per unit of naar de hele school verstuurd worden. Zo krijgen ouders, zoveel mogelijk, alleen informatie die voor hun kinderen van belang is. De post is altijd op de website terug te vinden.
 3. Telefoon: Via de schooltelefoon (070-3077867) is de school bereikbaar tijdens schooltijden. Hier kunnen ouders absentie melden, afspraken maken, of vragen stellen.

Social Media

We gebruiken social media om met ouders en andere belangstellenden te delen wat er in school gebeurd. Dit is een toevoeging op de informatie die al via website en mail is gecommuniceerd. We vinden het leuk als er wordt gereageerd op berichten op de sociale media. Heeft u echter klachten of aanbevelingen, ontvangen we dit graag via de officiële communicatiekanalen, of persoonlijk.

 1. Facebook: Via facebook willen we graag ouders op laagdrempelige manier op de hoogte brengen wat er in de school gebeurt. Om dit te doen plaatsen we berichten op de facebook-pagina van de Snijdersschool. Dit is openbaar toegankelijk. Namen en foto’s van kinderen worden alleen op de website geplaatst. Om het voor ouders overzichtelijk te maken, wordt er wel een link naar onze website in het bericht geplaatst.
 2. Youtube: We gebruiken de videospeler van youtube om het ervoor te zorgen dat het materiaal op allerlei apparaten afspeelbaar is. We hebben een kanaal waar openbaar instructiefilmpjes en ander onderwijskundig materiaal te vinden is. De filmpjes met kinderen erin zijn niet zomaar op youtube terug te vinden, deze zijn alleen met een link vanaf de schoolwebsite terug te vinden
 3. Twitter: De school heeft een eigen twitteraccount. Bij evenementen kunnen ouders of de school hier gebruik van maken.

Sociale media zoals Facebook zijn trend gevoelig. De school houdt de mogelijkheid open om, wanneer hier aanleiding voor is, met Facebook te stoppen of te starten met een ander communicatie middel.

Volgens de gebruikersvoorwaarden van de meeste sociale media mogen de leerlingen nog geen account hebben. De school houdt deze regelgeving aan, waardoor de communicatie via de social media is gericht op de ouders en andere belangstellenden. In de praktijk zien we dat leerlingen toch sociale media gebruiken, en daardoor wordt er op school wel aandacht besteed aan mediawijsheid.

Gedragscode omgang sociale media:

De school en ouders zorgen samen voor een veilig digitaal klimaat en communiceert met medewerkers, leerlingen en ouders hoe zij dit doet. Uitgangspunt: online = offline. Dit betekent dat het gedrag van leraren, ouders en leerlingen niet afwijkt van wat op school gebruikelijk is. Dit betekent dat de dingen die je op internet zegt, je ook in het echt zou moeten kunnen zeggen.

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het gebruik van sociale media door hun kind. Wij verwachten dan ook dat, bij constatering van ongewenst gebruik, ouders hun kind hierop aanspreken. Indien gewenst kan de school hierbij ondersteunen.
Wanneer de school constateert dat een leerling ongewenst gebruik maakt van sociale media zal de school contact opnemen met ouders.

Indien ouders niet willen dat foto’s van hun kind op de schoolwebsite terug te vinden zijn, worden zij verzocht contact op te nemen met de unitleider.

M.b.v. de media coach (van bibliotheek aan de vliet) en de leerkrachten wordt er gewerkt aan de digitale vaardigheden van de leerlingen. Denk hierbij aan:

 • Wat zeg je wel/niet op internet?
 • Wat doe je als je vervelende dingen tegenkomt?
 • Hoe bescherm je je persoonlijke gegevens?
 • Hoe beoordeel ik of informatie klopt of niet? (internet als informatie bron)
 • Mag ik zomaar alles ik vind op internet gebruiken?
 • Hoe gebruik ik internet en sociale media bij het leerproces zowel op als buiten school.

Foto’s (en filmpjes) die gemaakt worden tijdens activiteiten van de school kunnen ouders delen met de school. We hebben hiervoor een e-mailadres: foto@snijdersschool.nlOuders mogen deze foto’s niet plaatsen op sociale media.