Spelling

Maak woordtrapjes van de volgende woorden:wolffilmzalmhelmwormslurf

Als ik aan het eind van een klankgroep een lange klank hoor, dan schrijf ik daar één letter voor. Zoals bij: soldaten.Opdracht:Zoek in de krant vijftien van dit soort woorden. Knip ze uit, plak ze ... Lees verder

Bekijk het instructiefilmpje:Opdracht:Zoek in de krant tien van dit soort woorden.Knip ze uit, plak ze op een blaadje en onderstreep de lange klank.jager

Bekijk het instructie filmpje: Bekijk ook het tweede filmpje: Opdracht:Vul ch of cht of g of gt in bij de volgende woorden:za...zaa...bo...boo...vru...glimla...ni...vlu...li...kurkdroo...gedr... Lees verder

Lees onderstaande zinnen. Schrijf het woord wat past in de zin op. Het nieuws lees je in de            ..antNiet zwak maar                ste..Een zebra is wit en               ..artIk schilder met... Lees verder

Zoek een foto op internet van een dier in Nederland, zoals bijvoorbeeld een damhert, een zeehond, een libelle, een rat of een krab. Bekijk de foto goed en schrijf er zeven zinnen over.In iedere zin... Lees verder

We werken over dieren in Nederland, over een hert, een slak en een spin. Kun jij twee woorden bedenken die eindigen op -rk, twee woorden die eindigen op -nt en twee woorden die eindigen op -st?Kun ... Lees verder

We herhalen deze week de tweetekenklanken, zoals de ie, de ui, de oe en de eu.Opdracht:Vouw een vel papier in zestien rechthoekjes. Knip de rechthoekjes los. Bedenk woorden met deze klanken van min... Lees verder

We herhalen deze week de tweetekenklanken, zoals de ie, de ui, de oe en de eu.Opdracht:Vouw een vel papier in zestien rechthoekjes. Knip de rechthoekjes los. Bedenk twee woorden met een ie, twee wo... Lees verder

Hoera, even geen huiswerk voor spelling!!!

Meer