Spelling

Opdracht:Een monnik schrijft het verhaal van 'de barmhartige Samaritaan' over. Hij is er niet helemaal bij met zijn hoofd. Help deze monnik en verbeter de fouten in het verhaal.Groep 4: verbeter 10... Lees verder

Bedenk bij elk woord twee rijmwoorden.kasteel - kruisboog -speer -ophaalbrug -waterput -molenaar -middeleeuwen -

Maak de kruiswoordpuzzel. Schrijf de antwoorden op.Schrijf achter ieder antwoord ook het meervoud.

Opdracht:Lees de zinnen hieronder. Maak de woorden met een stippellijntje af. Denk aan de regel hierboven.Plut... is een dwergplaneet.De tw... planeten die het verst van de aarde staan heten Uranus... Lees verder

Opdracht:Bedenk twintig woorden, tien over het thema en tien over Kerst. Verklein die woorden.Doe het zo:planeet - planeetje

Opdracht:Verklein de onderstaande woorden.Doe het zo: planeet - planeetjewolkraketastronautmaan zonhelmonderzoeksterhemellichaamproef

Opdracht:Bekijk het filmpje.Groep 4:Maak de woorden af:hon...paar...luch...knech...bor...poor...vlo...flui...kran...brui...Groep 5 en 6:Maak de woorden af:han...va...krui...va...hon...enbo...t... Lees verder

De kinderen gaan deze week aan de slag met samengestelde woorden.Opdracht:Kies uit onderstaand schema iedere keer twee woorden die samen een samengesteld woord vormen.Groep 4 gaat op zoek naar 10 s... Lees verder

Opdracht: Maak de puzzel. Tip: De antwoorden zijn woorden die horen bij de regel van de week.

Deze week werken alle groepen aan de volgende regel:Opdracht:Los onderstaande raadsels op. Tip: in de antwoorden vind je de regel van deze week.-Hoe heet je kleinste vinger?-Als je een boom omzaagt... Lees verder

Meer