Spelling

Hoera, geen huiswerk voor spelling de komende weken!Fijne vakantie!

Opdracht:Schrijf een verhaaltje met zoveel mogelijk woorden die horen bij de regel van de week. Denk aan: clown, seconde, camera, bioscoop, etc.Wie van je groep de meeste woorden in het verhaal geb... Lees verder

Bekijk het filmpje.Opdracht groep 4:Zoek tien woorden op in je leesboek die horen bij de spellingregel van de week. Schrijf ze op. Bedenk bij vijf van deze woorden een rijmwoord die ook bij de rege... Lees verder

Opdracht:Schrijf met minimaal acht van onderstaande woorden een verhaal. Bijvoorbeeld:Een zilvergrijze meikever zat uitgebreid te eten aan de ontbijttafel. Enz.

Bekijk het instructiefilmpje:Opdracht:Zoek in je leesboek acht woorden die eindigen op d en acht woorden die eindigen op t van minimaal twee klankgroepen. Schrijf ze op en maak er meervoud van.Bijv... Lees verder

Opdracht:Kies uit onderstaande woordenlijst zeven woorden met ei en zeven woorden met ij.Schrijf deze woorden in je schrift.Maak met zeker twee woorden met ei en twee woorden met ij een stripverhaa... Lees verder

Lees de regel van de week.Opdracht:Maak vijf zinnen waarin je per zin minimaal twee van de onderstaande woorden gebruikt.Bijvoorbeeld:Door slijtage zaten er gaten in de vitrage. Woorden die je kan ... Lees verder

Lees de regel van de week.Opdracht:Zoek in de krant of een tijdschrift tien woorden van twee of meer klankgroepen met de ng of nk. Knip ze uit en plank ze op ;) . Bijvoorbeeld:dankbaar , winkelier ... Lees verder

Lees de regel van de week.Opdracht:Kleur op onderstaand blad de woorden die samen een nieuw woord maken.Bijvoorbeeld: koel - kast, auto - deur.Maak zo minimaal vijftien nieuwe woorden.

Lees de regel van de week.Opdracht:Bedenk zeven woorden met de s en zeven woorden met de z.Bijvoorbeeld:stoer - sprongzwem - zoutBedenk vijf zinnen met twee of meer van deze woorden.Bijvoorbeeld:De... Lees verder

Meer