Spelling

Regel van de week:Als je na een korte klank een gt hoort, dan schrijf je echt.Behalve bij ligt, legt en zegt.Opdracht:Zoek de woorden met de regel van de week in de woordzoeker.Groep 4: Zoek minima... Lees verder

Opdracht:Los de raadsels op. Denk aan de regel van de week. 1. Een lengtemaat. 2. Een rondje. 3. Je koopt er kleding, speelgoed en boodschappen. 4. Het lukt. 5. Kleingeld. 6. Water, zand en fijngem... Lees verder

Lees de regel van de week.Opdracht:Schrijf vijf zinnen met zoveel mogelijk woorden met de spellingregel van de week (minimaal 2).Gebruik woorden als: prettig, prachtig, vurig, krachtig, machtig, vl... Lees verder

Woorden met de ei en de ij zijn weet-woorden. Je moet weten of je een woord met ei of met ij schrijft. Er is geen regel voor, je kunt het niet horen... je moet het weten.Opdracht:Bekijk het filmpje... Lees verder

Het huiswerk van de vorige keer - net voor de meivakantie/in de meivakantie - blijft staan voor de komende week. Als je die opdracht al gemaakt hebt, ben je dus vrij deze week. Zo niet, dan moet je... Lees verder

Lees de regel van de week.Opdracht:Bekijk het filmpje.Maak van de volgende woorden twee.eilan.schoolkran.bosbran.zweetvoe.voetbalvel.landkaar.voortan.stadspoor.slagroomtaar.standbeel.Voorbeeld:fiet... Lees verder

Opdracht:Schrijf een verhaaltje met zoveel mogelijk woorden die horen bij de regel van de week. Denk aan: clown, seconde, camera, bioscoop, etc.Wie van je groep de meeste woorden in het verhaal geb... Lees verder

Opdracht:Zoek tien woorden op in je leesboek die horen bij de spellingregel van de week. Schrijf ze op. Bedenk bij deze woorden een rijmwoord die ook bij de regel hoort.

Lees de regel van de week.Opdracht:Vul ge-, be- of ver- in bij de volgende zinnen:Opa's en oma's kunnen vaak mooi ...tellen over vroegere tijden in Nederland.Nederlandse vrachtwagens maken vaak ...... Lees verder

Lees de regel van de week.Opdracht:Bekijk het filmpje.Maak van de volgende woorden twee.eilan.schoolkran.bosbran.zweetvoe.voetbalvel.landkaar.voortan.stadspoor.slagroomtaar.standbeel.Voorbeeld:fiet... Lees verder

Meer