Spelling

Deze week werken alle groepen aan de volgende regel:Opdracht:Los onderstaande raadsels op. Tip: in de antwoorden vind je de regel van deze week.-Hoe heet je kleinste vinger?-Als je een boom omzaagt... Lees verder

Lees de regel hierboven.Opdracht:Kies tien van de onderstaande woorden. Maak met ieder woord een zin. Schrijf de zinnen op en geef ze in aan jouw juf of meester. stacaravan sportclu... Lees verder

Bekijk het instructiefilmpje: Opdracht:Knip twee witte vellen elk in acht gelijke stukken. Maak vervolgens een memorie van de plaagletter. De medeklinkers vooraan blijven hetzelfde. Bijvoorb... Lees verder

Opdracht:Schrijf de woorden die bij de regel van deze week horen op.centimeter                   cijfercamera                        telescoopbioscoop                     codecement                ... Lees verder

Opdracht:aai: kraai, maai, baai, graai, zwaai, haai, saai, fraaiooi: mooi, prooi, kooi, strooi, nooit, ontdooi, ooievaar, gooioei: boei, groei, foei, knoei, snoei, moeilijk, vloeibaar, loeiLees de ... Lees verder

Opdracht:Zoek in de krant of in een tijdschrift tien woorden die horen bij de regel van deze week. Denk aan: bladeren, regenen, kinderen, etc.Knip ze uit en plak ze op.Onderstreep het stukje van he... Lees verder

Opdracht: Bekijk de filmpjes. Zoek in de krant of in een tijdschrift tien woorden die horen bij de regel van deze week. Voorbeeld: gezicht, verhaal, bedankt, handel, water, beren. Kni... Lees verder

Opdracht:Zoek in je leesboek vijf woorden met v, f, s en z. Schrijf die op en onderstreep de klanken waar het deze week om gaat.Probeer daarna een gedichtje te maken met woorden van een van de lett... Lees verder

Opdracht:Zoek tien woorden in de woordzoeker die eindigen op een f of een s. Schrijf ze op en schrijf het meervoud erachter.Voorbeeld: muis - muizen.

Opdracht:Zoek in je leesboek drie woorden met v, f, s en z. Schrijf die op en onderstreep de klanken waar het deze week om gaat.Probeer daarna een gedichtje te maken met woorden van een van de lett... Lees verder

Meer