Spelling

Over spelling hebben we grandioos nieuws:Tot en met de zomervakantie is er geen huiswerk voor spelling!! Joepie!!

Lees het onderstaande verhaal hardop...Het was in de maand mei.Alle vogels leggen dan een ei.Toen zei het meisje:Kom, ik maak een reisje.Ik ben niet zo klein,Ik ga alleen met de trein.Ze kwam langs... Lees verder

Hoor ik de klank kort, dan schrijf ik er twee op het bord. Bijvoorbeeld: bakker, kapper. Korte klanken zijn: e, o, i, u en a.Als ik aan het eind van een klankgroep een lange klank hoor, dan schrijf... Lees verder

Opdracht: Kijk naar het filmpje.Zoek in onderstaande woordzoeker minimaal twaalf woorden die horen bij de regel van de week. De woorden hebben minstens twee klankgroepen. Succes!

Opdracht van deze week:Bedenk vijf woorden bij school, vijf woorden bij de winkel, vijf woorden bij de garage en vijf woorden bij de politie. Schrijf deze woorden onder elkaar op. Zet het verkleinw... Lees verder

Opdracht:Zoek in een krant of tijdschrift twaalf woorden die horen bij de spellingregel van deze week. Knip de woorden uit en plak ze op. Onderstreep welke letter klinkt als u, die je schrijft als e.

Regel van de week:Als je na een korte klank een gt hoort, dan schrijf je echt.Behalve bij ligt, legt en zegt.Opdracht:Zoek de woorden met de regel van de week in de woordzoeker.Groep 4: Zoek minima... Lees verder

Opdracht:Los de raadsels op. Denk aan de regel van de week. 1. Een lengtemaat. 2. Een rondje. 3. Je koopt er kleding, speelgoed en boodschappen. 4. Het lukt. 5. Kleingeld. 6. Water, zand en fijngem... Lees verder

Lees de regel van de week.Opdracht:Schrijf vijf zinnen met zoveel mogelijk woorden met de spellingregel van de week (minimaal 2).Gebruik woorden als: prettig, prachtig, vurig, krachtig, machtig, vl... Lees verder

Woorden met de ei en de ij zijn weet-woorden. Je moet weten of je een woord met ei of met ij schrijft. Er is geen regel voor, je kunt het niet horen... je moet het weten.Opdracht:Bekijk het filmpje... Lees verder

Meer