Spelling

Opdracht:Vul een van de volgende woorden in: cirkel, precies, oceaan, lucifer, centimeter, centrum, cijfer, cement, citroen, december, provincie, circus, cel.Op de fruitschaal ligt een kiwi en een ... Lees verder

Opdracht:Deel 1.Woorden met ooi: mooi, kooi, strooi. Bedenk er nog vier bij.Woorden met aai: kraai, vlaai, draai. Bedenk er nog vier bij.Woorden met oei: sproei, knoei, bloei. Bedenk er nog twee bi... Lees verder

Opdracht:Deel 1.Woorden met ooi: mooi, kooi, strooi. Bedenk er nog vier bij.Woorden met aai: kraai, vlaai, draai. Bedenk er nog vier bij.Woorden met oei: sproei, knoei, bloei. Bedenk er nog twee bi... Lees verder

Opdracht:Schrijf met tien van de volgende woorden een 'stiekem verhaal': bever, dwarrelen, stiekem, lepel, regenen, friemelen, kinderen, zinderen, mantel, donker, griezelen, glibberen, toveren, wat... Lees verder

Opdracht: 1. Zoek drie woorden op in je leesboek die beginnen met ge-, drie woorden die beginnen met be- en drie woorden die beginnen met ver-.2. Maak van de volgende klankgroepen acht goede woorde... Lees verder

Er is geen nieuw huiswerk deze week. Volgende week zijn we er weer!

Opdracht:Bedenk drie gekke zinnen met zoveel mogelijk woorden met een f en/of een v.Bedenk drie gekke zinnen met zoveel mogelijk woorden met een s en/of een z.Bijvoorbeeld:Fluitende flamingo's vlie... Lees verder

Jh

Spelling blauw, 15 tot en 28 oktober

Opdracht:Zoek tien woorden in de woordzoeker die eindigen op een f of een s. Schrijf ze op en schrijf het meervoud erachter.Voorbeeld: muis - muizen.

Jh
Opdracht:Zoek in een krant of tijdschrift zeven woorden met ou en zeven woorden met au.Knip de woorden uit en plak ze op.Bedenk met de woorden van één klankgroep een woord met twee of meer klankgro... Lees verder

Opdracht:Bedenk drie dingen in de klas met een sch of schr.Bedenk een kledingstuk met een sch of schr.Bedenk twee gebouwen met een sch of schr.Bedenk drie dieren met een sch of schr.Hoe noem je een... Lees verder

Meer