Spelling

De spellingregel gaat deze week over samengestelde woorden. Opdracht:Zoek in de woordzoeker hieronder samengestelde woorden.Spelling rood zoekt 10 woorden.Spelling groen zoekt 15 woorden.Spelling b... Lees verder

Opdracht:Groep 4: Zoek in de krant of in een tijdschrift vier woorden met ng en vier woorden met nk. Knip ze uit en plak ze op. Schrijf er een woord bij dat rijmt.Groep 5: Zoek in de krant of in ee... Lees verder

Opdracht:Deze week doen wij een wedstrijd:Schrijf een verhaal met zoveel mogelijk woorden met ei.Gebruik woorden zoals: allebei, allerlei, eigenaar, eindeloos, uiteindelijk, overeind. Woorden moete... Lees verder

Opdracht:Groep 4: Luister goed naar het verhaal in het filmpje. Schrijf tien woorden met de ei op.Groep 5: Luister goed naar het verhaal in het filmpje. Schrijf zoveel mogelijk woorden met de ei op.

Jh

Spelling

Opdracht:Deze week doen wij een wedstrijd:Schrijf een verhaal met zoveel mogelijk woorden met ei.Gebruik woorden zoals: allebei, allerlei, eigenaar, eindeloos, uiteindelijk, overeind. Woorden moete... Lees verder

Jh
Opdracht:Los de raadsels op. 1. Het prikt en is te vinden in een woestijn. 2. Je kunt er naar de film. 3. Een groene groente. 4. Een huisdier. 5. Een apparaat dat vergroot. 6. Een grandioos optrede... Lees verder

Opdracht:Bekijk het filmpje en los de raadsels op. 1. Gereedschap om gaatjes in de muur mee te maken.  2. Een plek om je auto neer te zetten. 3. Een scherp voorwerp om een baard of snor mee te verw... Lees verder

Opdracht:Vul een van de volgende woorden in: cirkel, precies, oceaan, lucifer, centimeter, centrum, cijfer, cement, citroen, december, provincie, circus, cel.Op de fruitschaal ligt een kiwi en een ... Lees verder

Opdracht:Deel 1.Woorden met ooi: mooi, kooi, strooi. Bedenk er nog vier bij.Woorden met aai: kraai, vlaai, draai. Bedenk er nog vier bij.Woorden met oei: sproei, knoei, bloei. Bedenk er nog twee bi... Lees verder

Opdracht:Deel 1.Woorden met ooi: mooi, kooi, strooi. Bedenk er nog vier bij.Woorden met aai: kraai, vlaai, draai. Bedenk er nog vier bij.Woorden met oei: sproei, knoei, bloei. Bedenk er nog twee bi... Lees verder

Meer