Spelling

Kijk de instructie filmpjes:Opdracht:Maak een gedicht of een rap van minimaal zeven zinnen met woorden die horen bij de regel van de week.De volgende rijmwoorden kunnen je helpen:gedicht - nicht - ... Lees verder

De woorden van deze weken beginnen en eindigen met twee medeklinkers.Opdracht:Teken vijf trapjes zoals hieronder.Zet zeven van de volgende woorden in de trapjes. Kies uit:trots, sport, krant, sterk... Lees verder

We werken over bouwen en gebouwen, over een kerk en over een krot. Kun jij drie woorden bedenken die eindigen op -rk, drie woorden die eindigen op -nt en drie woorden die eindigen op -st?Kun je ook... Lees verder

Zoek een foto op internet van een bouwwerk in Nederland, zoals bijvoorbeeld de Domkerk in Utrecht, de Sint Servaasbrug in Maastricht, het Binnenhof in Den Haag of een kubuswoning in Rotterdam. Beki... Lees verder

Over spelling hebben we grandioos nieuws:Tot en met de zomervakantie is er geen huiswerk voor spelling!! Joepie!!

Lees het onderstaande verhaal hardop...Het was in de maand mei.Alle vogels leggen dan een ei.Toen zei het meisje:Kom, ik maak een reisje.Ik ben niet zo klein,Ik ga alleen met de trein.Ze kwam langs... Lees verder

Hoor ik de klank kort, dan schrijf ik er twee op het bord. Bijvoorbeeld: bakker, kapper. Korte klanken zijn: e, o, i, u en a.Als ik aan het eind van een klankgroep een lange klank hoor, dan schrijf... Lees verder

Opdracht: Kijk naar het filmpje.Zoek in onderstaande woordzoeker minimaal twaalf woorden die horen bij de regel van de week. De woorden hebben minstens twee klankgroepen. Succes!

Opdracht van deze week:Bedenk vijf woorden bij school, vijf woorden bij de winkel, vijf woorden bij de garage en vijf woorden bij de politie. Schrijf deze woorden onder elkaar op. Zet het verkleinw... Lees verder

Opdracht:Zoek in een krant of tijdschrift twaalf woorden die horen bij de spellingregel van deze week. Knip de woorden uit en plak ze op. Onderstreep welke letter klinkt als u, die je schrijft als e.

Meer