Vrienden van de J.H. Snijdersschool

Natuurlijk leren, natuurlijk geven

De 'Vrienden van de Snijdersschool' is een fondsenwervingscommissie die is opgericht om extra middelen te bieden. Voor het grootste gedeelte door het werven van financiële middelen, maar ook door middel van het beschikbaar stellen van expertise of gesponsorde materialen aan school. Met deze extra ondersteuning willen de 'Vrienden van de Snijdersschool' de kwaliteit van het onderwijsconcept bekrachtigen en meewerken aan een sterke positionering van de school om de basisschooltijd van de kinderen nog leuker en interessanter te maken. 

De projecten waar 'Vrienden van de Snijdersschool' ondersteuning aan bieden, zijn deze die niet uit het reguliere budget kunnen worden gefinancierd. Deze worden in samenspraak met het Management Team, de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad opgesteld maar ook input van ouders en verzorgers is van harte welkom.

Omdat onze overkoepelende stichting, Lucas Onderwijs, een ANBI-status heeft kan een schenking aan de 'Vrienden van de Snijdersschool' fiscaal aantrekkelijk zijn. Wanneer u minimaal 5 jaar opeenvolgend jaarlijks een bijrage schenkt en deze overeenkomst invult kunt u dit bedrag volledig aftrekken van de belasting. Meer informatie over een periodieke schenking in geld is te vinden op de website van de belastingdienst

Rekenvoorbeeld

In totaal betaalt u voor de overblijf-, excursie- en ouderbijdrage € 215,-. Als u dit bedrag voldoet door 5 jaar achtereenvolgens aan de 'Vrienden van de Snijdersschool' te schenken komt u uiteindelijk voordeliger uit. Schenkt u bijvoorbeeld ieder jaar € 275,- omdat u dit bedrag fiscaal kunt aftrekken betaalt u uiteindelijk maar € 159,50. Het bedrag wat naar de 'Vrienden van de Snijdersschool' gaat is het verschil tussen de uiteindelijke schenking en de overblijf-, excursie- en ouderbijdrage. 

Schenking                € 275,00
Teruggave belastingdienst       € 115,50
Overblijf, excursie en ouderbijdrage  € 215,00
Bijdrage aan de 'Vrienden van'    €   60,00

Onder vermelding van 'Vrienden' kunt u uw bijdrage overmaken op NL 66 ABNA 057 279 7370 t.n.v. J.H. Snijdersschool