Schoolgebouw en groen schoolplein

Onze school ontleent zijn naam aan de oprichter van christelijk onderwijs in Rijswijk in 1902. In die tijd was er nog geen sprake van gelijkheid van onderwijs. Deze kwam in 1920 na "De Schoolstrijd" tot stand. De J.H. Snijdersschool was de derde school die opgericht werd door de Christelijke schoolvereniging in Rijswijk in 1953.

In het gebouw was vroeger een MAVO gehuisvest. De school is destijds grondig gerenoveerd en uitgebouwd. Na de brand van de zomer van 2015 is er een semipermanent gebouw aan de oude school gebouwd. De school biedt onder meer ruimte aan zestien groepen, een speellokaal, een kooklokaal, diverse werkplekken en een documentatiecentrum annex bibliotheek.

Wij willen niet alleen in de school natuurlijk leren, graag doen wij dat ook om de school, zodat de kinderen van de Snijdersschool, van de voor- en naschoolse opvang en de kinderen uit de buurt met passie en plezier kunnen spelen en ontdekken. Daarom hebben wij een groen schoolplein aangelegd. Op het groene schoolplein wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen, hoekjes, planten en bodembedekkers. Buitenspelen op zo’n schoolplein zorgt voor meer gevarieerd spel en meer mogelijkheden om ook buiten te ontdekken en te leren. Het maakt kinderen bewust van de natuur en zorgt voor meer positief gedrag tijdens de pauze. Kinderen, ouders en ontwerpers hebben samen gewerkt om tot het ontwerp van het groene schoolplein te komen; hierbij is uitgegaan van hergebruik van bestaande materialen.