Stelregels

Aangezien we kinderen werkelijk centraal stellen, werken we niet alleen uit standaard lesmethoden en in het gebruikelijke lokaal. Bij Natuurlijk Leren krijgen kinderen letterlijk en figuurlijk de kans een leerweg te vinden die het meest natuurlijk aansluit bij de eigen mogelijkheden en talenten. Daarbij telt vooral de interesse en niet de leeftijd. Een krachtige leeromgeving en begeleiding op maat zorgen voor optimale mogelijkheden tot zelfontplooiing.

Op basis van de uitgangspunten van Natuurlijk Leren hebben we de volgende principes opgesteld. De principes zijn de meetlat voor de keuzes die de school maakt:
poster stelregels