Opvang

Peuterspeelzaal Bambi 
In het hoofdgebouw is peuterspeelzaal “Bambi” van de SRK ondergebracht. Iedere ochtend is de speelzaal open voor uw peuter. De leidsters heten u van harte welkom. Nadere informatie is beschikbaar op school en op de website van de SRK. 

SRK: voor- en naschoolse opvang 
De school heeft met de SRK een contract afgesloten voor de buitenschoolse opvang. Wij verwijzen ouders die behoefte hebben aan voor- of naschoolse opvang naar de SRK. Zij bieden de volgende vormen van opvang:
  • Buitenschoolse opvang met of zonder schoolvakanties
  • Voorschoolse opvang (op schooldagen met ontbijt vanaf 7.30 uur tot de lessen beginnen.
  • In de schoolvakanties (vakantie-opvang) of als er een extra dag geen school is (schoolvrije dagen)
De ruimte van Bambi wordt gebruikt voor naschoolse opvang van de SRK. Deze locatie heet Carroussel Snijdersschool.  Deze groep voor 4 en 5 jarigen heet 'de Krekels'. Voor alle andere kinderen is er naschoolse opvang bij de Boemerang (voor 4 tot 12 jarigen) en de Carrousel, ook van de SRK. 

De voorschoolse opvang wordt verzorgd vanaf 7.30 uur in de school. De kinderen krijgen ontbijt en worden naar de stamgroep gebracht. 

Informatie en inschrijven    www.carrouselsrk.nl of www.boemerangsrk.nl