Over de school

De basisschool is een belangrijk stuk van je leven. Voor de kinderen en voor u. Een school kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen in de manier van werken, in sfeer en in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. Deze schoolgids geeft u een beeld van de wijze waarop de J.H. Snijdersschool het onderwijs van haar leerlingen ziet, invult en organiseert.

De maatschappij van nu vraagt veel van u als ouders, van de kinderen en van ons als school. Naast het goed beheersen van taal- en rekenvaardigheden, worden andere competenties steeds belangrijker. De complexiteit van de maatschappij is heel groot.

De school kan het ontwikkelen van taal- en rekenvaardigheden, maar vooral het ontwikkelen van andere competenties, in de (beperkte) tijd dat het met de kinderen doorbrengt, niet alleen. Door nauw samen te werken met andere maatschappelijke organisaties, hoeft de school dat ook niet alleen te doen. De maatschappelijke veranderingen vragen om andere keuzes en invulling van het onderwijs.

Als school zien we het als onze maatschappelijke opdracht om hier zo adequaat mogelijk mee om te gaan. De afgelopen jaren heeft er op school een herbezinning plaats gevonden: hoe bereiden we de kinderen van nu zo goed mogelijk voor op de maatschappij van morgen? In de schoolgids hopen we u hier antwoord op te geven.

We nemen kinderen serieus en zorgen dat zij centraal staan. Ieder kind beschikt over een eigen schat aan talenten. Ieder kind is uniek en leert op zijn eigen manier. Het ene kind leert door lezen, het andere kind leert door ontdekken en doen en weer een ander leert door samenwerken. Er zijn kinderen die daarbij behoefte hebben aan begeleiding en structuur. Anderen ontwikkelen zich juist beter in een vrije situatie. Bij Natuurlijk Leren is het onderwijs en de omgeving zo ingericht dat elk kind op zoek kan gaan naar een manier van leren die het meest natuurlijk bij hem past. Ieder kind krijgt zo alle kans om zich optimaal te ontplooien en talenten te ontdekken.

Wij helpen kinderen bij het ontdekken en uitbouwen van die talenten. Wij bieden onderwijs en begeleiding op maat in een uitdagende en rijke leeromgeving. We werken vanuit de behoeften en interesses van een kind. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en stellen concrete eisen aan kinderen. Dat bepalen wij niet alleen, maar juist in samenspraak met een kind. Zo helpen we een kind inzicht te krijgen in het eigen leerproces. Samen gaan wij op zoek naar de sterke en zwakke kanten van een kind waarbij de focus ligt op de mogelijkheden en niet op de beperkingen. Van een kind verwachten we dat het verantwoordelijk wordt voor de eigen ontwikkeling en zelf keuzes leert maken. We willen kinderen leren op eigen benen te staan.

Spreekt deze kindgerichte school u aan? Wij nodigen u en uw kind(eren) graag uit voor een gesprek en een rondleiding. U kunt hiervoor contact opnemen met de administratie. (070-3077867 of info@snijdersschool.nl).

Meer informatie over de school vindt u onder de volgende items: 
Aanmelden
Schoolgids
Schoolgebouw en groenschoolplein
Stelregels