Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders kunnen actief meedenken over het beleid van de school in de Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een officieel orgaan op een basisschool en bestaat uit 3 leraren en 3 ouders die driejaarlijks gekozen kunnen worden door de ouders, respectievelijk de leerkrachten van de school. Het bestuur van een school is bij belangrijke beslissingen verplicht advies in te winnen of instemming te vragen aan de MR. Zij bespreken op beleidsniveau de plannen van het bestuur en het team. De vergaderingen zijn openbaar. De oudergeleding wordt vertegenwoordigd door 3 ouders, via e-mail (mr@snijdersschool.nl) kunt u contact met hen opnemen.

De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden van de school.


Christine van den Barselaar
teamgeleding
Administratief Medewerkster

Sabrina van Heijningen
teamgeleding
Leerkracht

Thijs Steenweg
teamgeleding
Leerkracht

Danny Brederoo (voorzitter)
oudergeleding
06-23241697
Vader van Cian (daltons)

Henk van der Sluis
oudergeleding
06-51384599
Vader van Bas (Donald Duck)

Werner van Damme
oudergeleding
06-15052368
Vader van Lex (Blije Bevers), Fien (Geniale Gekko's), Roos (Garfield)
Contact
mr@snijdersschool.nl

Vergaderdata
11 september 2017
30 oktober 2017
18 december 2017
29 januari 2018
19 maart 2018
14 mei 2018
25 juni 2018

Documenten
de Medezeggenschapsraad in het kort

Statuut medezeggenschapsraad Lucas Onderwijs
Regelement medezeggenschapsraad Lucas Onderwijs
In tegenstelling tot in bovengenoemde documenten vermeldde zittingsduur hebben wij op de J.H.Snijdersschool een zittingsduur van 3 jaar.


jaarverslag 2016-2017
    
Jaarverslag 2015/2016
Jaarverslag 2014/2015

notulen 14-5-2018

notulen 19-3-2018

notulen 29-1-2018

notulen 18-12-2017

notulen 30-10-2017

notulen 11-9-2017
notulen 19-6-2017
notulen 20 maart 2017

notulen 30-1-2017

notulen 7-11-2016

notulen 12-9-2016
Notulen 23 mei 2016
Notulen 21 maart 2016

Notulen 1 februari 2016
Notulen 2 november 2015
Notulen 7 september 2015

Notulen 15 juni 2015

Notulen 18 mei 2015

Notulen 2 maart 2015

Notulen 26 januari 2015

Notulen 3 november 2014