Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders kunnen actief meedenken over het beleid van de school in de Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een officieel orgaan op een basisschool en bestaat uit 3 leraren en 3 ouders die driejaarlijks gekozen kunnen worden door de ouders, respectievelijk de leerkrachten van de school. Het bestuur van een school is bij belangrijke beslissingen verplicht advies in te winnen of instemming te vragen aan de MR. Zij bespreken op beleidsniveau de plannen van het bestuur en het team. De vergaderingen zijn openbaar. De oudergeleding wordt vertegenwoordigd door 3 ouders, via e-mail (mr@snijdersschool.nl) kunt u contact met hen opnemen.

De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden van de school.


Christine van den Barselaar
teamgeleding
Administratief Medewerkster

Sabrina van Heijningen
teamgeleding
Leerkracht

Thijs Steenweg
teamgeleding
Leerkracht

Danny Brederoo (voorzitter)
oudergeleding
06-23241697
Vader van Cian (daltons)

Werner van Damme
oudergeleding
06-15052368
Vader van Lex (Blije Bevers), Fien (Geniale Gekko's), Roos (Garfield)

Volkert Zaal       
oudergeleding

Vader van Max (Waanzinnige Wolven)


Contact 
mr@snijdersschool.nl

Vergaderdata
17 september 2018
29 oktober 2018
10 december 2018
21 januari 2019
18 maart 2019
13 mei 2019
24 juni 2019

Documenten
de Medezeggenschapsraad in het kort


Statuut medezeggenschapsraad Lucas Onderwijs

Reglement medezeggenschapsraad Lucas OnderwijsIn tegenstelling tot in bovengenoemde documenten vermeldde zittingsduur hebben wij op de J.H.Snijdersschool een zittingsduur van 3 jaar

.


22-2-2019 Nog geen oplossing gymzaal 

Als op termijn de van Zweedenzaal verdwijnt gaan de kinderen van onze school gymmen in de nieuwe sporthal. De MR-heeft, samen met andere scholen, ernstige zorgen over de negatieve effecten van dit voornemen (zie brief hieronder). Die zorgen richten zich op de veiligheid van de kinderen bij het lopen naar de nieuwe locatie, het verlies aan effectieve lestijd en de extra belasting voor leerkrachten. 

 De gezamenlijke MR-en waren daarom uitgenodigd om op 20 december jl. in gesprek te gaan met de wethouders van sport en onderwijs. Tijdens het gesprek is de gemeente dringend verzocht om serieus te gaan kijken naar de optie om bij de nieuwe school een gymzaal te bouwen. De wethouders leken niet bereid om daar serieus naar te kijken, alleen aan het veiligheidsaspect wilden ze wellicht aandacht schenken. Na dit gesprek is het vanuit de gemeente stil geworden, een antwoord op de brief van de gezamenlijke MR-en laat op zich wachten. 

 Kortom, onze zorgen hebben we goed en concreet kunnen toelichten. Dit heeft helaas vooralsnog niet tot concrete toezeggingen geleid. Onacceptabel wat de MR van onze school betreft. We blijven daarom aandachtig het proces volgen en druk uitoefenen om een goede oplossing voor kinderen en leerkrachten te realiseren.

gym in de van zweedenzaal

MR in actie: Gymles moet in of naast de school blijven

De gemeente bouwt een nieuw sportcomplex aan de burgemeester Elsenlaan. Daar gaan de leerlingen van vier scholen gymmen omdat de Van Zweedenzaal verdwijnt. Zeer onwenselijk,volgens de directie en MR van onze school. In het nieuwe schoolgebouw ontbreekt de mogelijkheid om te gymmen. Gymles in de nieuwe sporthal zorgt voor extra reistijd (minimaal 30 minuten) per gymles, extra onveiligheid vanwege het oversteken van twee drukke wegen, meer werkdruk voor de medewerkers om dit te begeleiden. Kortom, het gaat gewoon ten koste van effectieve lesuren. Daarom is de Medezeggenschapsraad (MR) in actie gekomen samen met de MR‘en van de Godfried Bomansschool, ‘t Prisma en de Prins Mauritsschool. Zij bleken dezelfde klachten en onvrede te hebben over de toename van de reisafstand als wij. De MR‘en van ‘t Prisma en de PMS bleken hierover al brieven naar het college van B&W te hebben gestuurd, maar kregen geen- of een zeer onbevredigend- antwoord. De gemeenteraad spreekt deze week over een verhoging van het budget met 4,6 miljoen euro! In voorgaande jaren bleek er geen geld te zijn voor een gymzaal in of bij de school. Eensgezind lag er binnen drie dagen een brief met de oproep om bewegingsonderwijs in de directe nabijheid van de scholen te realiseren. Dinsdagavond wordt de brief mondeling toegelicht door gebruik te maken van het inspreekrecht van burgers. De nieuwe sporthal is er nog niet en tot die tijd kan onze school gewoon gebruik blijven maken van de Van Zweedenzaal.

Dit is de gehele brief.jaarverslag 2017-2018

jaarverslag 2016-2017

Jaarverslag 2015/2016
Jaarverslag 2014/2015

notulen MR 18-3-2019

notulen MR 21-1-2019notulen 10-12-2018

notulen 29-10-2018

notulen 17-9-2018

notulen 25-6-2018

notulen 14-5-2018

notulen 19-3-2018

notulen 29-1-2018

notulen 18-12-2017

notulen 30-10-2017

notulen 11-9-2017
notulen 19-6-2017
notulen 20 maart 2017

notulen 30-1-2017

notulen 7-11-2016

notulen 12-9-2016
Notulen 23 mei 2016
Notulen 21 maart 2016

Notulen 1 februari 2016
Notulen 2 november 2015
Notulen 7 september 2015

Notulen 15 juni 2015

Notulen 18 mei 2015

Notulen 2 maart 2015

Notulen 26 januari 2015

Notulen 3 november 2014