-

Robot Jeugdjournaal 2040


-

Pasen

Vandaag hebben wij op school Pasen gevierd. Allereerst zijn we in de klas begonnen met een Paasontbijt. Later op de ochtend was er een Paasviering in de Van Zweedenzaal. Bekijk de foto's voor een i... Lees verder

Lees de regel van de week.Opdracht:Bekijk het filmpje.Maak van de volgende woorden twee.eilan.schoolkran.bosbran.zweetvoe.voetbalvel.landkaar.voortan.stadspoor.slagroomtaar.standbeel.Voorbeeld:fiet... Lees verder

Opdracht:Schrijf een verhaaltje met zoveel mogelijk woorden die horen bij de regel van de week. Denk aan: clown, seconde, camera, bioscoop, etc.Wie van je groep de meeste woorden in het verhaal geb... Lees verder

-

Palmpasen in Onderwatershof

Het was vandaag feest in verzorgingshuis Onderwatershof in Rijswijk.De bewoners vierden de intocht van Jezus in Jeruzalem, het verhaal richting Pasen.Een aantal kinderen van de school brachten daar... Lees verder

Opdracht:Zoek tien woorden op in je leesboek die horen bij de spellingregel van de week. Schrijf ze op. Bedenk bij deze woorden een rijmwoord die ook bij de regel hoort.

-

Koningsspelen 2019

Een impressie van de koningsspelen.

Lees de regel van de week.Opdracht:Vul ge-, be- of ver- in bij de volgende zinnen:Opa's en oma's kunnen vaak mooi ...tellen over vroegere tijden in Nederland.Nederlandse vrachtwagens maken vaak ...... Lees verder

Lees de regel van de week.Opdracht:Bekijk het filmpje.Maak van de volgende woorden twee.eilan.schoolkran.bosbran.zweetvoe.voetbalvel.landkaar.voortan.stadspoor.slagroomtaar.standbeel.Voorbeeld:fiet... Lees verder

Lees de regel van de week.Opdracht:integriteitkwaliteitkwantiteitbezigheidvrijheidstamgroeptijdelectriciteitetenstijdsportiviteitgezondheidMaak met ieder woord een zin. 

Meer