-

Bomenloop

Er zijn foto's toegevoegd!De afgelopen weken is er geld in gezameld voor de bomenloop. Met deze sponsorloopactie kan het nieuwe gebouw nog mooier worden gemaakt, door twee bamboebomen met zitjes er... Lees verder

Over spelling hebben we grandioos nieuws:Tot en met de zomervakantie is er geen huiswerk voor spelling!! Joepie!!

Cv

Vergadering MR 24 juni 2019

Op maandag 24 juni vergadert de MR weer. Zij komen bijeen in de teamkamer van 18.30 tot circa 21.00 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar. De MR zal het onder meer hebben over de bouw van het Kindc... Lees verder

Lees het onderstaande verhaal hardop...Het was in de maand mei.Alle vogels leggen dan een ei.Toen zei het meisje:Kom, ik maak een reisje.Ik ben niet zo klein,Ik ga alleen met de trein.Ze kwam langs... Lees verder

Hoor ik de klank kort, dan schrijf ik er twee op het bord. Bijvoorbeeld: bakker, kapper. Korte klanken zijn: e, o, i, u en a.Als ik aan het eind van een klankgroep een lange klank hoor, dan schrijf... Lees verder

Opdracht: Kijk naar het filmpje.Zoek in onderstaande woordzoeker minimaal twaalf woorden die horen bij de regel van de week. De woorden hebben minstens twee klankgroepen. Succes!

Opdracht van deze week:Bedenk vijf woorden bij school, vijf woorden bij de winkel, vijf woorden bij de garage en vijf woorden bij de politie. Schrijf deze woorden onder elkaar op. Zet het verkleinw... Lees verder

Opdracht:Zoek in een krant of tijdschrift twaalf woorden die horen bij de spellingregel van deze week. Knip de woorden uit en plak ze op. Onderstreep welke letter klinkt als u, die je schrijft als e.

Regel van de week:Als je na een korte klank een gt hoort, dan schrijf je echt.Behalve bij ligt, legt en zegt.Opdracht:Zoek de woorden met de regel van de week in de woordzoeker.Groep 4: Zoek minima... Lees verder

Opdracht:Los de raadsels op. Denk aan de regel van de week. 1. Een lengtemaat. 2. Een rondje. 3. Je koopt er kleding, speelgoed en boodschappen. 4. Het lukt. 5. Kleingeld. 6. Water, zand en fijngem... Lees verder

Meer