-

Nog geen oplossing gymzaal

Als op termijn de van Zweedenzaal verdwijnt gaan de kinderen van onze school gymmen in de nieuwe sporthal. De MR-heeft, samen met andere scholen, ernstige zorgen over de negatieve effecten van dit voornemen (zie deze brief). Die zorgen richten zich op de veiligheid van de kinderen bij het lopen naar de nieuwe locatie, het verlies aan effectieve lestijd en de extra belasting voor leerkrachten.

 De gezamenlijke MR-en waren daarom uitgenodigd om op 20 december jl. in gesprek te gaan met de wethouders van sport en onderwijs. Tijdens het gesprek is de gemeente dringend verzocht om serieus te gaan kijken naar de optie om bij de nieuwe school een gymzaal te bouwen. De wethouders leken niet bereid om daar serieus naar te kijken, alleen aan het veiligheidsaspect wilden ze wellicht aandacht schenken. Na dit gesprek is het vanuit de gemeente stil geworden, een antwoord op de brief van de gezamenlijke MR-en laat op zich wachten.

 Kortom, onze zorgen hebben we goed en concreet kunnen toelichten. Dit heeft helaas vooralsnog niet tot concrete toezeggingen geleid. Onacceptabel wat de MR van onze school betreft. We blijven daarom aandachtig het proces volgen en druk uitoefenen om een goede oplossing voor kinderen en leerkrachten te realiseren.