Cv

Vergadering MR

Op maandag 21 januari vergadert de MR voor de eerste keer dit kalenderjaar. Zij komen bijeen in de teamkamer van 18.30 tot circa 21.00 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar. De MR zal het onder meer hebben over de voortgang van het Kindcentrum, de aangekondige stakingsdag en een nieuwe opzet van de TSO. U bent van harte welkom!