Maak de kruiswoordpuzzel. Schrijf de antwoorden op.
Schrijf achter ieder antwoord ook het meervoud.