Opdracht:

Lees de zinnen hieronder. Maak de woorden met een stippellijntje af. Denk aan de regel hierboven.

Plut... is een dwergplaneet.
De tw... planeten die het verst van de aarde staan heten Uranus en Neptunus.
Wie willen er m... naar de maan?
Op het Space men... staan gevulde maanraketjes en vl... met sterretjes.
Andre Kuipers vond het z... gaaf om in het ruimtestation te werken, hij zou z... weer teruggaan.
Hoe zullen we morgen naar SpaceExp... gaan, met de bus of met de aut...?
Planeten maken van papier mache is een leuk id...
In de toekomst kunnen we met een Space parapl... naar de maan reizen.