Cv

Vergadering MR

Op maandag 10 december vergadert de MR voor de laatste keer dit kalenderjaar. Zij komen bijeen in de teamkamer van 18.30 tot circa 21.00 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar. De MR zal het onder meer hebben over de voortgang van het Kindcentrum, de toekomstige sportfaciliteiten voor de school en het jaarplan. U bent van harte welkom!