Cv

Vergadering MR

Aanstaande maandag, 29 oktober, vergadert de Medezeggenschapsraad.
We bespreken dan onder meer de analyse van de eindtoetsen, de voortgang van het IKC, de begroting, het jaarplan en plannen rondom werkdrukverlaging.