Opdracht:

Kijk goed naar de voorbeeldwoorden. Vul de tabel verder in. Luister goed: hoor je de klankgroep kort?