Opdracht:

Bekijk het filmpje.

Spelling rood:
1. Maak de woorden af:
hon...
paar...
luch...
knech...
bor...
poor...
vlo...
flui...
kran...
brui...

2. Bedenk bij vijf woorden een rijmwoord.


Spelling groen en blauw:

1. Maak de woorden af:
han...va...
krui...va...
hon...enbo...
taar...mes
brui...egom
koor...danseres
luch...geschu...
paar...enstaar...
Nederlan...
vloerklee...
honder...vel...
krui...noo...
boo...schappenman...
doo...shoof...
werel...kaar...

2. Zoek in je leesboek 5 woorden bij deze categorie met minimaal 2 of meer klankgroepen.