Opdracht:

1. Zoek drie woorden op in je leesboek die beginnen met ge-, drie woorden die beginnen met be- en drie woorden die beginnen met ver-.

2. Maak van de volgende klankgroepen acht goede woorden. Meer mag ;)
Dit zijn de klankgroepen: man, re, wa, le, tel, gel, ven, ter, ven, ver, la, ha, le, ter, be, pel, mo, ta, ver, ven, to, bo, len, fel.
Bijvoorbeeld: mantel.