De volgende opgaven ga je in je schrift uitrekenen. Let op! Zet de keeropgaven onder elkaar! Doe dit netjes!!! 

652 x 3 =
187 x 9 =
194 x 4 =
876 x 5 = 
633 x 7 = 
4537 x 6 =
1986 x 8 = 
3758 x 4 =
9876 x 2 = 
4635 x 3 =