JhOpdracht:
Zoek in een krant of tijdschrift zeven woorden met ou en zeven woorden met au.
Knip de woorden uit en plak ze op.
Bedenk met de woorden van één klankgroep een woord met twee of meer klankgroepen, bijvoorbeeld: hout - houten of touw - springtouw.