-

OR en MR bedankt!

Via deze weg willen wij de leden van ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR) nogmaals hartelijk danken voor hun inbreng en hulp afgelopen schooljaar. De leden van OR hebben onder andere geholpen bij de vieringen en hebben bijvoorbeeld de sponsorloop georganiseerd. De leden van MR helpen ons onder andere door kritisch te kijken naar de onderwijspraktijk en zij denken mee bij het maken van beslissingen. 
Jullie bijdrage wordt zeer gewaardeerd!