Opdracht:

Zoek in een krant of tijdschrift twaalf woorden die horen bij de spellingregel van deze week. Knip de woorden uit en plak ze op. Onderstreep welke letter klinkt als u, die je schrijft als e.