Post

NIO

Rijswijk, 1 oktober 2019


Beste ouders/verzorgers,


Op vrijdag 1 november wordt er bij ons de NIO (Nederlands Intelligentie Onderzoek) afgenomen. Dit onderzoek wordt afgenomen door het HCO, Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding en vindt plaats in het kindcentrum.


De NIO wordt niet bij alle kinderen afgenomen. De toets wordt wel afgenomen wanneer: er nog twijfels zijn rondom het te geven basisschooladvies, de cito scores niet overeenkomen bij het advies dat wij willen geven of als uw kind in aanmerking komt voor LWOO (LeerWeg Ondersteunend Onderwijs).


Als het nodig is dat uw kind de NIO maakt, dan ontvangt u van ons een formulier met een begeleidende brief. Wij vragen u het formulier in te vullen en in te leveren bij de stamgroepleerkracht.


Mocht u geen brief hebben ontvangen, dan wordt de NIO niet bij uw kind afgenomen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de stamgroepleekracht of juf Jill.


Vriendelijke groeten,


Namens de leerkrachten van de bovenbouw,


Jill van Elleswijk


Opruimen

Rijswijk, 4 oktober 2019

Beste ouders/verzorgers,

Wij willen u vragen of u de komende twee weken tijd heeft om ons te helpen met opruimen in het oude schoolgebouw.
Wij kunnen uw hulp hierbij heel goed gebruiken!

Heeft u een uurtje voor ons over, en het kan ook na schooltijd tot een uurtje of vijf, wilt u ons dan een mailtje sturen met de tijd dat u beschikbaar bent?

Alvast heel erg bedankt!!

Vriendelijke groet,

KC Snijders
Christine van den Barselaar

Uitdrukkelijk verzoek!!

Rijswijk, 3 oktober 2019

Beste ouders/verzorgers,

In verband met de veiligheid van u, de kinderen en de werkmensen willen wij u vragen echt niet te lopen over het plein van de toekomstige Godfried Bomansschool. De werkmensen rijden daar met zwaar materieel en wanneer daar mensen lopen hebben zij niet meer het overzicht. U kunt de school van de achterkant benaderen langs de van Zweedenzaal aan de kant van het oude schoolgebouw.

Bij voorbaat dank

KC Snijders
Christine van den BarselaarFeestelijke lunch

Rijswijk, 2 oktober 2019

Beste ouders, verzorgers

Als afsluiting van de eerste schoolweek in het nieuwe gebouw, willen we alle kinderen een feestelijke lunch aanbieden. Aanstaande vrijdag krijgen de kinderen een portie patat met mayonaise, verzorgd door Het Frietbusje.

Met vriendelijke groet,

De Ouderraad


Hoofdluis

Rijswijk, 23 september 2019


Beste ouders/verzorgers van de bovenbouw,In de bouw is hoofdluis geconstateerd.


Wij willen u vragen alert te zijn en uw kind(eren) de komende tijd extra te controleren.


Ook willen wij u vragen, mocht u hoofdluis constateren, dit te melden aan de leerkracht, ook als behandeling al heeft plaatsgevonden.


Voor behandelingstips en verdere informatie verwijzen wij u naar onze website.

Hier vindt u ook de handleiding van de GGD, welke voor onze school leidend is.


Met vriendelijke groet,


KC Snijders