Post

Hoofdluis startbouw

Rijswijk, 12 maart 2020


Beste ouders/verzorgers van de startbouw,


In de bouw is hoofdluis geconstateerd.

Wij willen je vragen alert te zijn en je kind(eren) de komende tijd extra te controleren.


Ook willen wij je vragen, mocht je hoofdluis constateren, dit te melden aan de leerkracht, ook als behandeling al heeft plaatsgevonden.


Voor behandelingstips en verdere informatie verwijzen wij je naar onze website.

Hier vind je ook de handleiding van de GGD, welke voor onze school leidend is.


Met vriendelijke groet,


KC Snijders

Vanaf 1 april communiceren wij niet meer via deze mail, maar via de app. Heb je hem al geïnstalleerd?  Meer informatie hierover is te vinden op: https://kcsnijders.nl/kindcentrum-app
Rectificatie Paasviering

Rijswijk, 11 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,

Door een miscommunicatie over de beschikbaarheid van de grote gymzaal, is er helaas een foute datum doorgegeven omtrent de paasviering. De nieuwe dag wordt maandag 6 april. De tijden zijn ook veranderd. Dit kan je zien de uitnodiging.

KC Snijders
Christine van den Barselaar Vanaf 1 april communiceren wij niet meer via deze mail, maar via de app. Heb je hem al geïnstalleerd?  Meer informatie hierover is te vinden op: https://kcsnijders.nl/kindcentrum-app
Muziekpresentatie

Rijswijk, 11 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,

Op donderdag 26 maart is het zover: de muziekpresentatie! Hier laten alle kinderen een stukje zien van wat zij dit jaar geleerd hebben met muziek. Ze hebben er heel veel zin in!
De presentatie vind iets vroeger plaats dan normaal. Dit komt omdat we dit jaar ook iets eerder gestart zijn.

De presentaties vinden plaats in de van Zwedenzaal om 10.00 uur (SB + OB) en om 11.00 uur (MB + BB). Vijf minuten voor aanvang gaat de zaal open.

De kinderen mogen verkleed komen als piraat (en de MB eventueel ook als uitvinder) als ze dit willen.Vriendelijke groet, namens Marco van Heijl en alle docenten van Trias en Mieneke Fisser

Vanaf 1 april communiceren wij niet meer via deze mail, maar via de app. Heb je hem al geïnstalleerd?  Meer informatie hierover is te vinden op: https://kcsnijders.nl/kindcentrum-appPaasviering 7 april

10 maart 2020


Beste ouders, verzorgers,

Hiermee willen we je uitnodigen voor de Paasviering.KC Snijders

Vanaf 1 april communiceren wij niet meer via deze mail, maar via de app. Heb je hem al geïnstalleerd?  Meer informatie hierover is te vinden op: https://kcsnijders.nl/kindcentrum-app
Hoofdluis

Rijswijk, 10 maart 2020


Beste ouders/verzorgers van de middenbouw,


In de bouw is hoofdluis geconstateerd.

Wij willen je vragen alert te zijn en je kind(eren) de komende tijd extra te controleren.


Ook willen wij je vragen, mocht je hoofdluis constateren, dit te melden aan de leerkracht, ook als behandeling al heeft plaatsgevonden.


Voor behandelingstips en verdere informatie verwijzen wij je naar onze website.

Hier vind je ook de handleiding van de GGD, welke voor onze school leidend is.


Met vriendelijke groet,

KC Snijders

Vanaf 1 april communiceren wij niet meer via deze mail, maar via de app. Heb je hem al geïnstalleerd?  Meer informatie hierover is te vinden op: https://kcsnijders.nl/kindcentrum-app