Post

Kerst

Rijswijk, 6 december 2019


Beste ouders/verzorgers,


Nu de Sint weer is vertrokken is het tijd voor Kerst.

Dit jaar hebben we een kerstviering in de kerk. De kerstviering is op maandag 16 december.

Tijdens de viering vertellen we het kerstverhaal en zingen we liedjes met elkaar.

De startbouw en onderbouw zullen samen een viering hebben en de middenbouw en bovenbouw met elkaar.

De kinderen zullen met de eigen stamgroep naar de kerk gaan. Ouders en verzorgers zijn natuurlijk ook van harte welkom om bij de viering aanwezig te zijn.

We willen vragen om dan echt achterin plaats te nemen, zodat alle kinderen vooraan kunnen zitten.


Tijden:

Viering middenbouw en bovenbouw: 09.00 - 09.45 uur

Viering startbouw en onderbouw: 09.45 - 10.30 uur


De middenbouw en bovenbouw verzamelen maandag 16 december gelijk op het plein.

De kinderen kunnen wel hun tas naar de klas brengen, maar daarna zullen deze 2 bouwen gelijk vertrekken richting de kerk.


Plaats:

H. Bonifatius kerk

Van Vredenburchweg 69, Rijswijk


Kerstontbijt

Op donderdag 19 december hebben we in de stamgroep een kerstontbijt. We willen vragen of alle kinderen iets mee kunnen nemen voor het gezamenlijke ontbijt. Bij de klassen hangen lijsten waarop ingevuld kan worden wie wat meeneemt.

Alle kinderen hebben ook een eigen bord, beker en bestek nodig. Het is fijn wanneer er een naam op staat.


De kinderen die deelnemen aan het kerstkoor zullen op deze donderdagochtend tijdens de inloop (van 8.20 tot ongeveer 8.40 uur) liederen zingen op de trap bij de onderbouw. We willen vragen of de kinderen die mee doen aan het kerstkoor echt uiterlijk 8.20 uur aanwezig kunnen zijn.


Vriendelijke groeten,


De kerstcommissie


Flyer

Rijswijk, 4 december 2019

Deze flyer sturen wij u op verzoek.Bezoek Nemo

Rijswijk, 4 december 2019


Beste ouders, verzorgers,


In de themabrief hadden we reeds het uitje aangekondigd en nu informeren wij je graag uitgebreider.

Volgende week donderdag, op 12 december, gaat de bovenbouw op uitje naar Science Museum NEMO in Amsterdam. We zullen met de trein gaan. We verzamelen daarom om 8.30 uur op station Rijswijk aan de kant van de bibliotheek. We doen ons best om uiterlijk 14.45 uur terug te zijn op station Rijswijk, ook aan de kant van de bibliotheek. We zullen u op de dag zelf via de website en de Facebookpagina van het kindcentrum op de hoogte houden van onze verwachte aankomsttijd.

>Je kan je kind ’s middags bij station Rijswijk ophalen.

>Mag je kind zelf naar huis, wil je dit dan doorgeven aan de stamgroepleerkracht? Als we niks hebben doorgekregen nemen we je kind weer mee naar het kindcentrum.

>Kinderen die naar de opvang gaan, kunnen met de leerkrachten mee naar het kindcentrum en vanaf daar worden opgehaald. Wil je doorgeven aan de stamgroepleerkracht als dit je kind betreft?

>Gebruikt je kind medicatie, wil je dan daarover afstemmen met de stamgroepleerkracht?

>Wil je je kind het gewone tienuurtje en lunch meegeven?

>De iPad blijft thuis!

>Telefoons mogen mee op eigen risico van je kind.


Afhankelijk van het weer is een regenjas ook fijn, we moeten namelijk een stukje lopen vanaf het station in Amsterdam.

We hebben inmiddels genoeg begeleiding, waarvoor alvast hartelijk dank!


Wij hopen je zo voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je nog vragen, stel ze dan bij de stamgroepleerkracht van je kind.


Met vriendelijke groeten,

De leerkrachten van de bovenbouwThema afsluiting middenbouw

Rijswijk, 29 november 2019


Beste ouders/verzorgers,


Sint staat voor de deur en niet lang daarna zullen wij met elkaar het kerstfeest vieren. Deze week hebben de kinderen hun laatste workshop gehad over het huidige thema ‘de vier elementen’. Dit thema hebben de kinderen meer geleerd over aarde, vuur, water en lucht.

Graag willen wij je uitnodigen om op 11 december van 12:00 uur - 12:15 uur te komen naar de thema afsluiting. Je kind zal zijn/haar poster aan je presenteren en je kan uiteraard nieuwsgierige vragen stellen.


Wij hopen je in deze drukke tijd toch te mogen begroeten op 11 december om 12:00 uur.

Tot dan!


De leerkrachten van de middenbouwDonderdag 5 december

Rijswijk, 28 november 2019


Beste ouders en/of verzorgers,


Volgende week donderdag 5 december 2019 zullen de Sint en zijn Pieten ons een bezoek brengen. De kinderen kunnen haast niet wachten en wij staan ook te popelen.


Om de Sinterklaasviering zo fijn mogelijk te laten verlopen willen wij je het volgende verzoeken:


  • Wil je ervoor zorgen dat je kind(eren) om 8.30 uur in de klas aanwezig zijn? Zij mogen hun jassen aanhouden. De kinderen lopen met hun eigen leerkracht naar het schoolplein aan de hoofdingang.
  • Sinterklaas wordt ontvangen gezamenlijk met de andere scholen. Wij vragen je om achter de kinderen in het oudervak te gaan staan, zodat alle kinderen de aankomst goed kunnen zien.
  • De kinderen krijgen een 10 uurtje van school. Wij houden rekening met allergieën. Wil je wel een lunch meegeven?
  • De kinderen hebben een gewone schooldag van 8.30 uur - 14.45 uur.
  • Vrijdag 6 december 2019 zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag.


Als Kindcentrum Snijders hebben wij gekozen om het Sinterklaasjournaal te volgen en krijgen wij bezoek van roetveegpieten.

Het inhalen van Sinterklaas doen wij nu samen met andere scholen. Wellicht hebben zij andere keuzes gemaakt, maar binnen het kindcentrum zijn dus alleen roetveegpieten.
Mocht je hierover vragen hebben, kan je contact opnemen met Janneke Moeleker.


Wij hopen dat het weer een fantastisch feest wordt en hopen dat je ook bij de aankomst aanwezig kunt zijn.


Vriendelijke groeten,

Team KC Snijders