Post

Update 15-5-2020

Rijswijk, 15 mei 2020 


Beste ouders, verzorgers,


De eerste week is bijna voorbij. Wij zijn heel blij met de organisatie en uitvoering van het halen en brengen. Ook heel fijn om te zien dat zoveel kinderen ruim op tijd op het kindcentrum aanwezig zijn.

Er is door sommige ouders zorg uitgesproken over het afstand houden onder ouders. Wil je daar alert op zijn en blijven. Bedankt!


Doordat het brengen zo goed verloopt merken we dat de kinderen rustig het kindcentrum binnenkomen en een goede start voor de les maken. Natuurlijk zijn wij blij de kinderen te zien en merken en horen we dat de kinderen blij zijn om klasgenoten en de juf en/of meester weer te zien. Voor kinderen en leerkrachten was het een intensieve start; we moesten deze eerste week allemaal even onze weg vinden.

We merken dat alles nu goed aan het settelen is; het onderwijs en opvang zijn goed gestart, de schoonmaak komt tussen de middag en aan het einde van de dag, de looproutes worden gevolgd.

Wij hebben voor de start en deze week verschillende reacties gekregen. We hebben zo goed mogelijk geprobeerd hier antwoord op te geven. Mocht je nog vragen hebben over de huidige maatregelen in het kindcentrum , wil je dan mailen naar info@kcsnijders.nl en niet naar de groepsleerkracht.

We zijn in afwachting van de volgende persconferentie op dinsdag 19 mei. Wij gaan dan als kindcentrum overleggen hoe we verder gaan met onderwijs en opvang. We gaan ervan uit dat we maandag 25 mei je verder kunnen informeren.


Herinnering portfolio gesprekken

Op 14 april heeft u van ons een brief ontvangen over de portfoliogesprekken. Hierin noemen we dat de portfolio’s de rest van dit schooljaar allemaal op afstand, via bijv. FaceTime, zullen plaatsvinden. Heb je nog geen gesprek gehad en hier nog wel behoefte aan? Dan kan je dit aangeven via de stamgroepleerkracht.


Wij willen jullie bedanken voor jullie flexibiliteit en begrip in deze lastige tijd.

Vriendelijke groet,

KC SnijdersCommunicatie via de app

Rijswijk, 12 mei 2020


Beste ouders, verzorgers

We hebben in februari gecommuniceerd dat we via de Snijders app de informatie willen gaan versturen. We hadden toen gesteld dat wij na 1 april niet meer via de mail zouden communiceren; door de bijzondere situatie hebben we beide communicatiekanalen open gehouden. Dit is voor ouders die zich al hebben aangemeld lastig.

Er zijn al 200 ouders die dit geregeld hebben, dank hiervoor. Ben jij een van deze 200, dan hoef je niks meer te doen. Onze excuses dat je alle informatie dubbel krijgt. Heb je het nog niet gedaan, we willen je dringend verzoeken om de app te gaan instellen. Ons streven is op 1 juni alles via de app te gaan communiceren.

Voor meer info over de app: https://kcsnijders.nl/kindcentrum-app

Heb je hulp nodig, mail dan naar helpdesk@kcsnijders.nl


Vriendelijke groet,

KC Snijders
Christine van den BarselaarPortfolio gesprekken

Rijswijk, 14 april 2020


Beste ouders/ verzorgers,


Ondertussen zijn we alweer een paar weken bezig met onderwijs geven op afstand. Een van de dingen die helaas stil is komen te liggen zijn de portfoliogesprekken.
Tijdens de studiedag van woensdag 8 april hebben we met het team gekeken naar de mogelijkheden om deze gesprekken op afstand te voeren.

We kiezen ervoor om door middel van videobellen een kort voortgangsgesprek te houden met de kinderen en ouders die dit graag willen. Tijdens dit gesprek zal de leerkracht kort met je zoon/ dochter en jou in gesprek gaan. Afhankelijk van de unit waar je kind in zit zullen we vooraf al wat vragen hiervoor opsturen.

Deze gesprekken zullen ongeveer 20 minuten duren en je kan je hiervoor opgeven bij de leerkracht. Hierna zal je een mail ontvangen met meer informatie en dan kunnen jullie je via Bordfolio inschrijven voor een dag en tijdstip.

Daarnaast kan het ook zijn dat de leerkracht het initiatief neemt voor een gesprek.

We hopen je zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je er nog een vraag over hebben, neem dan contact op met de leerkracht of de unitleider van de betreffende unit.


Vriendelijke groet,


Ivan Trouwborst.


Route 8 en plaatsing VO

Rijswijk, 23 maart 2020 


Beste ouders/verzorgers,


Groep 8 zou eind april de route 8 eindtoets maken.

Op 18 maart jl. is door minister Slob bekend gemaakt dat de eindtoets niet door zal gaan als gevolg van het coronavirus.

Doordat het vormgeven van thuisonderwijs veel werk kost en dit nu prioriteit heeft, is er door minister Slob besloten de eindtoets voor dit jaar niet door te laten gaan. De afname kan dus ook niet plaatsvinden wanneer scholen of ouders dit wel zouden willen.


Het advies wat op de advieskaart stond die in februari mee is gegaan, is het bindende advies.

Omdat er geen eindtoets wordt gemaakt, kan het schooladvies niet worden heroverwogen. Hierdoor is het wettelijk gezien niet mogelijk om het schooladvies naar een hoger niveau bij te stellen.

Door het ontbreken van de kans op een heroverweging is de informatie die basisscholen hebben meegegeven aan de middelbare school extra belangrijk. De middelbare scholen zullen dus ook kijken welke kansen wij voor de kinderen zien en wat zij nodig hebben.

Wanneer je kind op de middelbare school zit zal er dus extra scherp gekeken worden of het kind op de juiste plek zit. Daarover worden nu afspraken gemaakt met het voortgezet onderwijs.


De aannames voor het voortgezet onderwijs lopen tot nu toe nog volgens de vastgestelde planning. Dinsdag 24 of woensdag 25 maart krijgt iedereen dus te horen of en op welke school je kind is aangenomen.

Mocht je woensdag 25 maart om 15.00 uur nog geen bericht hebben gehad, of heb je overige vragen, neem dan even contact op met de stamgroepleerkracht of juf Jill: jvelleswijk@kcsnijders.nl.


Is je kind afgewezen en dus nog niet geplaatst, neem dan ook gelijk even contact op met 1 van ons. Dan kunnen we samen de vervolgstappen in gang zetten.


Vriendelijke groeten,


Jill van Elleswijk

Verdere informatie met betrekking tot corona virus en het kindcentrum

Rijswijk, 12 maart 2020


Beste ouders, verzorgers,


Zoals je in de media al verneemt volgen de maatregelen met betrekking tot het coronavirus elkaar snel op.

Hier op het Kindcentrum hebben wij regelmatig overleg over de situatie, dit in samenspraak met onze besturen.

Wij begrijpen dat jullie je, net als wij, zorgen maken.

We proberen alles op alles te zetten om onderwijs en opvang zo goed mogelijk te kunnen laten doorgaan. Om risico’s zo klein mogelijk te houden nemen we paar extra maatregelen.


Wij vragen je de richtlijnen van de RIVM ( https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronav...) te volgen bij het ziek melden van je kind.

Hou je kind bij klachten als neusverkoudheid, hoesten en keelpijn thuis.

In deze periode kan je de ziekmelding, met vermelding van de klachten, ook via de mail sturen: info@kcsnijders.nl.


Wanneer er veel leerkrachten ziek zijn, en hierdoor de veiligheid in het geding komt, is het mogelijk dat wij groepen naar huis moeten gaan sturen. Wij vragen hiervoor je begrip.


Tot 31 maart annuleren we alle extra activiteiten.

Wij gaan de bezoeken van andere scholen uit binnen- en buitenland annuleren, de geplande excursies buiten de school uitstellen, net als bijeenkomsten\vieringen die gepland zijn.


Concreet betekent dit nu voor jullie en de kinderen dat de geplande excursies van de onderbouw nu niet doorgaan, de muziekvoorstelling van 26 maart uitgesteld zal worden en de bovenbouwgroepen Garfield en Donald Duck niet op de geplande excursie gaan.


Wij hebben ook goed en regelmatig contact met de opvang. Zij zullen je apart een brief sturen met verdere informatie vanuit hun organisatie. (wanneer je kind opvang afneemt bij de SRK).


Natuurlijk blijven wij de richtlijnen van de GGD en RIVM volgen en waar nodig zullen wij verdere stappen ondernemen en met je delen. Vrijdag 13 maart rond 17.00 uur worden vragen beantwoord op de website van het ministerie van Onderwijs. <<https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap


Volgende week vrijdag is de volgende update. Mochten er eerder ontwikkelingen zijn dan zullen we je daar zo snel mogelijk over informeren.

KC Snijders
Ivan Trouwborst