Post

Update 3 juni 2020

Rijswijk, 3 juni 2020


Beste ouders en verzorgers,


De afgelopen periode is er veel van ons allemaal gevraagd. We willen jullie nogmaals bedanken voor jullie inzet als ouder/verzorger bij het begeleiden van het thuiswerk en het respecteren van de maatregelen bij het halen en brengen. Daarnaast zijn we ook op trots op onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Alle collega’s zetten zich maximaal in om alles voor de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen. We zijn dankbaar dat het team nog grotendeels gezond is.


Middels deze brief willen we jullie informeren over de aanpassingen in het naar school gaan vanaf 8 juni 2020. Opnieuw zijn er veel maatregelen waar we mee te maken hebben. Hieronder zetten we alles zo duidelijk mogelijk voor jullie op een rijtje.


Algemene afspraken

 • Houd 1,5 meter afstand tot anderen (deze maatregel geldt niet voor kinderen onderling).
 • In elk geval tot de zomervakantie mogen ouders en verzorgers het kindcentrum niet binnen komen.
 • Ouders en verzorgers wachten op de stoep en niet op het schoolplein. Blijf zo kort mogelijk als je je kind gebracht hebt en kom zo kort mogelijk van te voren met ophalen!
 • Ouders en kinderen kunnen niet nog even blijven op het schoolplein.
 • In overleg met de MR worden de schooltijden weer zoals ze waren voor de Coronacrisis: 8.30 - 14.45 uur en op woensdag van 8.30 - 12.15 uur.
 • Wel zijn er aangepaste openingstijden van het gebouw om het halen en brengen soepel te laten verlopen.
 • De deurposten en toiletten worden tussendoor extra schoongemaakt. Aan het einde van de dag worden de tafels weer schoongemaakt.


Voor de kinderen:

 • Was je handen als je het kindcentrum binnenkomt, voor het eten en na het toiletbezoek.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Blijf thuis als je klachten hebt.


Brengen naar het kindcentrum

Om de stroom van ouders en verzorgers zoveel mogelijk te spreiden bij het brengen, blijven de deuren voorlopig om 8.15 uur open gaan. Daarnaast vragen we je om kinderen die alleen naar het kindcentrum kunnen komen, alleen te laten gaan.


VSO 

Als je kind gebruik maakt van de VSO, dan kun je je kind op dezelfde manier brengen als je nu gewend bent.


Startbouw

Er mag 1 ouder of verzorger per kind het schoolplein op om de kinderen te brengen. De kinderen van Floddertje bij het speellokaal; bij Elmer en Knofje direct in de klas.


Onderbouw 

De kinderen van de onderbouw worden gebracht tot aan het hek bij het achterplein en lopen daarna direct de zelfstandig de school binnen. Er staan medewerkers bij het hek en de achterdeur om de kinderen te begeleiden. Kinderen met een broertje of zusje in de startbouw, mogen via de startbouw binnen komen.


Middenbouw

De kinderen van de middenbouw komen zelfstandig door de voordeur naar binnen. Er staat een medewerker om hen hierbij te begeleiden.


Bovenbouw

De kinderen van de bovenbouw komen zelfstandig door de achterdeur naar binnen. Er staan personeelsleden om hen hierbij te begeleiden.


Halen bij het kindcentrum

Ook bij het halen proberen wij verkeersstromen te spreiden. Let hierbij vooral op de aangepaste tijden van midden- en bovenbouw!


Startbouw

Een ouder of verzorger per kind mag het schoolplein op om de kinderen te halen om 14.45 uur. De kinderen van Floddertje bij het speellokaal; bij Elmer en Knofje direct in de klas.


Onderbouw

De kinderen van de onderbouw gaan met de leerkracht het achterplein op en kunnen bij het hek opgehaald worden door de ouders verzorgers om 14.45 uur. Er staat een personeelslid bij het hek om dit te begeleiden. Kinderen met een broertje of zusje in de startbouw zullen via de startbouw naar buiten gaan.


Middenbouw

De kinderen in de middenbouw gaan met de leerkracht naar het voorplein om 14.35 uur. Kinderen kunnen dan opgehaald worden of gaan zelfstandig naar huis. Kinderen met een een broertje of zusje in de start- of onderbouw blijven tot 14.45 uur bij hun eigen leerkracht wachten.


Bovenbouw

De kinderen in de bovenbouw gaan zelfstandig naar huis via het achterplein om 14.35 uur. Kinderen met een broertje of zusje in start- of onderbouw kunnen wachten op het plein van de betreffende bouw op hun broertje of zusje.


BSO

De kinderen die in KC Snijders naar de BSO gaan, zullen uit de klas gehaald worden voor de opvang zoals je gewend bent. Wanneer je kind een andere BSO bezoekt, maken wij afspraken over het halen en de plek op het schoolplein waar gewacht kan worden met de betreffende locatie.

Kom je zelf je kind halen bij de BSO dan kun je voor de Pelikanen, Ara’s en de Toekans aanbellen. Een pedagogisch medewerker loopt dan naar de deur met het kind en doet een korte overdracht.

Bij de kinderen van de Bieb en Techniek groep (boven) bellen de ouders op de BSO mobiel om te melden dat ze er zijn. Een pedagogisch medewerker loopt met het kind naar beneden en doet een korte overdracht.

 

BELANGRIJK!

Hierboven worden enkele aangepaste tijden aangegeven. Let goed op wanneer je jouw kind kan komen halen en of brengen.

We willen hierbij met klem aangeven dat dit een tijdelijke situatie vanwege Corona betreft, die tot de zomervakantie zal duren. Hierna zullen wij de situatie opnieuw bekijken en je laten weten hoe het verder zal gaan.


Studiedagen


Op maandag 29 en dinsdag 30 juni staan er studiedagen gepland. We zullen maandag 29 juni gebruiken om het nieuwe schooljaar voor te bereiden. De kinderen hebben al veel lessen gemist. Dinsdag 30 juni zal er daarom een gewone lesdag zijn.
Samengevat: maandag 29 juni is voor de kinderen een vrije dag en dinsdag 30 juni een gewone schooldag.


Onderzoek schooltijden

Door de uitbraak van Corona is gebleken dat met de huidige omstandigheden het zeer moeilijk is om de TSO te blijven aanbieden. In het verleden werden er extra uitzendkrachten ingehuurd. Dat kan momenteel niet in verband met teveel wisselende volwassenen in het gebouw. Helaas zijn er niet genoeg vaste medewerkers beschikbaar vanuit de kinderopvang. De consequentie is dat 16 keer per week een leerkracht extra moet worden ingezet. Voor de komende 6 weken zullen de leerkrachten deze extra inspanning gaan leveren. Dat kan echter niet structureel de oplossing zijn. Leerkrachten hebben recht op hun pauze en daar kunnen we nu niet aan voldoen.


Daarom moet er na de zomervakantie een andere oplossing worden gevonden. Omdat we er ook van uitgaan dat de situatie rondom het Coronavirus nog langer zal gaan duren, gaan we samen met de MR versneld onderzoek doen naar andere schooltijden: naar een vorm van continurooster. Een continurooster houdt in dat de kinderen niet meer 45 minuten lunchpauze hebben, maar wel lunchen bij de leerkracht. De schooldag zal dan eerder afgelopen zijn. Er hoeft dan geen overblijfbijdrage meer betaald te worden door ouders. Juf Iris en juf Djemi zullen hier onderzoek naar doen en ouders, kinderen, MR, SRK en het team hierbij betrekken. Onze ambitie is om voor de zomervakantie een voorstel te hebben dat aan de MR kan worden voorgelegd.


TSO

We zijn blij dat we nu weer kunnen gaan lunchen met de kinderen met een groot deel van onze vaste TSO medewerkers. Je kunt de kinderen in hun tas hun lunch, tussendoortje en iPad meegeven. We vragen je om geen speelgoed en andere materialen mee naar school te geven.


Trakteren

Trakteren is mogelijk in de eigen groep, in een voorverpakte traktatie. Ouders kunnen dan zelf met hun kind bespreken of hun kind het op school mag openen of dat ze het mee naar huis moeten nemen. De klassen rond is niet mogelijk.


Thuisonderwijs

Het kindcentrum zal weer volledig geopend zijn voor alle kinderen. We stoppen daarom met het geven van thuisonderwijs.


Gym

Het is met het schrijven van deze brief nog niet duidelijk of we weer gebruik kunnen gaan maken van de gymzaal. We vragen je daarom om de jongere kinderen makkelijke kleding aan te trekken. De gymspullen kun je meegeven in de gymtas. Het is fijn als de gymtas in de ‘gewone’ schooltas zit. Alle tassen moeten iedere dag mee naar huis, zodat de schoonmaak goed kan schoonmaken en de gymkleding iedere dag gewassen kan worden.


Oudergesprekken

Alle oudergesprekken vinden plaats via (video)bellen. In overleg met de leerkracht kun je ook een afspraak maken om buiten af te spreken, mits op anderhalve meter afstand.


Tot slot

In deze brief staat opnieuw veel informatie van onze kant. Wanneer je vragen hebt, kun je deze stellen via info@kcsnijders.nl. We zullen de mail bekijken tot vrijdagmiddag 17.00 uur en daarna vanaf maandag 8.00 uur.


We worden allemaal overweldigd door alle veranderingen en aanpassingen die steeds van ons gevraagd worden. We zijn blij met hoe we het tot nu toe samen hebben kunnen doen. We vragen je daarom om zorgen en vragen met ons te blijven delen, via mail of telefoon. Doordat we elkaar als ouders, verzorgers en personeel nu minder in het ‘echt’ zien, vraagt dit van ons allemaal iets extra’s. Wij hebben er echter vertrouwen in dat ons dit SAMEN gaat lukken.


Met vriendelijke groeten namens het hele team van KC Snijders,


Ivan Trouwborst

DirecteurApps onder schooltijd

Rijswijk, 25 mei 2020

Beste ouders, verzorgers,

Zoals je hebt kunnen lezen op het blog, staan FaceTime en Berichten niet meer alle dagen de hele dag op de iPad van de kinderen. We hebben er voor gekozen om op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag onder schooltijd FaceTime en Berichten uit te zetten. Zo voorkomen we dat de kinderen die les krijgen, tijdens de les worden afgeleid door berichten of gesprekken. Na schooltijd, op woensdag, in het weekend en tijdens schoolvakanties werken de apps wel.

Vriendelijke groet,

KC Snijders

Verkeersexamen

Rijswijk, 25 mei 2020

Beste ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 7,

Wegens de hele situatie rondom Corona zal het verkeersexamen van groep 7 dit jaar niet door gaan. Alle kinderen die nu in groep 7 zitten, zullen volgend schooljaar deelnemen aan het verkeersexamen.

Vriendelijke groeten,

De leerkrachten van de bovenbouw


Bericht op verzoek

Jongens en meisjes,
 
We zijn terug met sportmix!
Na jullie een tijdje gemist te hebben gaan we weer beginnen met sportmix.
 
Maar is er wel 1 kleine wijziging!
Sportmix wordt niet in de van Zweedenzaal gehouden maar Buvelio opent hun deuren voor ons!
 
Dus:
- Elke woensdag (behalve in de vakantie)
- Van 12.30 tot 14.30 uur
- Bij Buvelio (kinderen kunnen bij het hek afgezet worden)
- Voor iedereen tussen de 4 en 13 jaar
- Opgeven is niet nodig
 
Let op: hier is geen omkleed/wc mogelijkheid.
 
Wij hopen jullie snel te zien bij de sportmix!


Informatie startbouw

Rijswijk, 15 mei 2020

Beste ouders, verzorgers,

We werken tot 1 juni door aan het piraten-thema. Voorlopig kunnen we nog vooruit met schatkaarten, schepen en ooglapjes. Daarna zullen we  ons met het toepasselijke thema ‘zomer’ richting het einde van het schooljaar bewegen. Hierover krijgt u binnenkort meer informatie.

Een aantal kinderen heeft de afgelopen weken een iPad van ons geleend. Wij zouden het fijn vinden als deze weer terug komen naar het KC! Wilt u de iPad + snoertje/ lader een dezer dagen afgeven bij de stamgroepleerkracht? Alvast bedankt!

Vriendelijke groet,

KC Snijders