Post

Bezoek oude schoolgebouw

Rijswijk, 20 december 2019

Beste ouders, verzorgers,

Eerder stuurden wij een uitnodiging om te komen kijken in het oude schoolgebouw.
Vandaag hoorden wij dat deze open middag op 22 december helaas niet door mag gaan.
De nieuwe bewoners vinden dit erg jammer en hopen dat iedereen zich alsnog welkom voelt om op eigen gelegenheid langs te komen.

Vriendelijke groet,

KC Snijders
Christine van den Barselaar


Bezoek oude schoolgebouw

Met excuses hierbij de uitnodiging.KC Snijders
Christine van den Barselaar

Bezoek oude schoolgebouw

Rijswijk, 19 december 2019

Beste ouders/verzorgers,

Op verzoek van de nieuwe bewoners van het oude gebouw sturen wij je deze uitnodiging.
Zij hebben al diverse kinderen aan de deur en op bezoek gehad en vinden het leuk om nu diegenen die interesse hebben uit net nodigen.Vriendelijke groet,

KC Snijders
Christine van den Barselaar

Stakingsdagen 30 en 31 januari

Rijswijk, 19 december 2019

Beste ouders/verzorgers,

De afgelopen weken is onderwijs flink in het nieuws geweest.
Zo is er een nieuwe CAO afgesproken. Hiervan hebben de vakbonden gezegd dat ze nog niet bereikt hebben wat ze wel hadden willen realiseren.
Dit gaat dan onder andere om volgende punten:
- Er wordt geen structureel geld beschikbaar gesteld om de problemen rondom het lerarentekort op te lossen
- Er is geen stap gezet in terugbrengen van de salariskloof met het VO, waarmee de financiële prikkel van voor 17% meer salaris hetzelfde werk doen niet is weggewerkt
- Er is geen extra budget voor meer handen in de klas/terugbrengen werkdruk.
De vakbonden hebben aangegeven dat de staking van 30 en 31 januari door zal gaan.

Wij hebben geïnventariseerd hoeveel leerkrachten willen staken. 21 leerkrachten gaan staken. 
Hiermee kunnen we de veiligheid en kwaliteit van het onderwijs niet garanderen.
Dat betekent dat er deze twee dagen (30 en 31 januari) geen onderwijs gegeven zal worden.

De leerkrachten die gaan staken hebben aangegeven dat ze zich hard willen maken voor meer handen in de klas en eerlijker salariëring.

Kinderopvang in het kindcentrum wordt aangeboden aan kinderen die gebruik maken van opvang in het kindcentrum. Ouders moeten dit zelf aanvragen via Konnect.

Ik realiseer me dat dit voor ouders een ongemakkelijke situatie kan opleveren. Excuus voor dit ongemak.
Staken is een individueel recht wat wij hebben te respecteren.
 
Ik wens jullie een welverdiende vakantie en hele fijne dagen toe!

Hartelijke groet,
Ivan Trouwborst


Thema middenbouw

Rijswijk, 19 december 2019


Beste ouders/verzorgers,


Het thema van de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie is een creatieve: ‘het museum’. We zullen dit thema stilstaan bij allerlei verschillende stromingen en kunst. We richten ons vooral op de schilderkunst en fotografie.


De kinderen kunnen dit thema twee workshopseries volgen. In een dergelijke serie krijgen de kinderen meer informatie over de artiest of de kunststroming, maken ze een ontwerp of uitvoering en maken ze het werk ‘museum klaar’.


Zo combineren wij het opdoen van nieuwe kennis, het toepassen van deze kennis in eigen werk, creatieve vaardigheden oefenen en een stukje schrijven (denk aan het informatie bordje in het museum) in 1 lessenserie.


Onderwerpen waar kinderen uit kunnen kiezen zijn Mondriaan, Pop-Art, Van Gogh, Street-art, fotografie, Rembrandt, Escher, … .


Op 19 februari gaan wij het thema afsluiten. Hier ontvangt u te zijner tijd nog meer informatie over.


Voor nu fijne feestdagen en alvast een goede, gezonde start van 2020.


De leerkrachten van de middenbouw