Post

Maandagen

Rijswijk, 16 juni 2020

Beste ouders/verzorgers van de Waanzinnige Wolven,

De afgelopen weken is meester Sjoerd op maandag een aantal keer vervangen. Meester Sjoerd heeft door persoonlijke omstandigheden een aantal maandagen niet voor de groep kunnen staan. Op 22 juni en 6 juli zal hij ook vervangen worden. 29 juni is een studiedag en zijn de kinderen vrij. Hij zal op maandag 13 juli wel in de Waanzinnige Wolven zijn.

KC Snijders
Christine van den Barselaar



Krentenbaard in middenbouw

Rijswijk, 16 juni 2020

Beste ouders/verzorgers,

In de middenbouw is krentenbaard geconstateerd.
In de bijlage vind je hier verdere informatie over.



Vriendelijke groet,

KC Snijders
Christine van den Barselaar




Rekenclub groep 7

Rijswijk, 9 juni 2020


Beste ouders/verzorgers van groep 7,


Bij deze willen we jullie laten weten dat de kinderen vanuit de rekenclubs weer huiswerk mee naar huis krijgen. Vanuit beide rekenclubs is dit aan het begin van de week.


We willen je vragen om hier attent op te zijn en de kinderen te helpen herinneren dat zij het huiswerk maken en weer mee naar school nemen. Het huiswerk moet altijd een week na het uitdelen weer ingeleverd worden.


Bedankt voor je medewerking,


De leerkrachten van de bovenbouw




Gym onderbouw

Rijswijk, 5 juni 2020

Beste ouders/verzorgers,

We zijn blij de kinderen vanaf 8 juni weer de hele dag in de klas te hebben. Ook de gymlessen zullen weer worden opgestart. In verband met de corona mogen de gymtassen niet op school blijven. Wil je daarom de gymtas meegeven op de dag dat je zoon/dochter gym heeft?

Alle kinderen van groep 2 hebben op woensdag gym.
Alle kinderen van groep 3 hebben op dinsdag gym.

We zijn nog met de gemeente in overleg of we gebruik kunnen maken van de van Zweedenzaal. Mocht dit het geval zijn, dan hebben alle kinderen op donderdag nog gym. Indien dit het geval is, dan laten wij dit nog weten. Voorlopig blijft de gymtas dus op donderdag thuis.

Met vriendelijke groet,

De juffen van de onderbouw en meester Robbert


Update 5 juni 2020

Rijswijk 5 juni 2020


Beste ouders/ verzorgers,


Hier nog wat verdere informatie als aanvulling op de brief van afgelopen woensdag.


Kind ziek


 • Een leerling met de volgende luchtwegklachten blijft thuis:
  Neusverkoudheid
  Hoesten en/of keelpijn
  Moeilijk ademen/ benauwdheid
  Minder ruiken of proeven
  Koorts boven de 38
 • Als een van de kinderen thuis blijft/ naar huis moet i.v.m. klachten dan moeten de broertjes en zusjes ook naar huis.
 • Kinderen die bekend zijn met bijv. hooikoorts mogen wel naar het kindcentrum komen. Zodra jij of een van de medewerkers merkt dat de klachten veranderen dan moeten ze alsnog thuis blijven of opgehaald worden. Ook broertjes en zusjes moeten dan thuis blijven/ opgehaald worden.
 • Als een van onze kinderen eerder genoemde klachten gedurende de dag ontwikkeld dan gaan ze dus naar huis (en dus ook niet naar de BSO). Ook broertjes en zusjes moeten dan naar huis.
 • Hierbij geldt dat een van de genoemde klachten genoeg is.



Ouder ziek


Ben jij zelf ziek? Of een van je huisgenoten? Ook dan geldt dat de kind(eren) thuis moeten blijven.

Jij of je huisgenoot moet zich dan laten testen op COVID-19.

Is de test negatief dan mag je kind weer naar het kindcentrum komen.

Is de test positief dan moet je kind in thuisquarantaine.


Halen/ brengen


We willen je nogmaals vragen om het halen en het brengen zo snel mogelijk te laten verlopen. Als de zon schijnt is het verleidelijk om lekker even te blijven staan maar dan wordt het helaas te druk rondom de drie scholen.


Te laat/ eerder ophalen


We hopen natuurlijk dat iedereen op tijd op het kindcentrum is. Het kan een keer gebeuren dat dit niet lukt. Kom je wat later, dan kan je alleen via de vooringang je kind(eren) brengen.

Kom je je kind eerder ophalen, dan kan dit ook alleen via de vooringang. Wil je dit vooraf melden via info@kcsnijders.nl.


Eindtijd middenbouw en bovenbouw op woensdag


In de brief van woensdag hebben we het over de eindtijden van de midden- en bovenbouw gehad. In alle drukte zijn we de woensdag vergeten. Ook op woensdag zijn de kinderen van de middenbouw en bovenbouw iets eerder uit, namelijk om 12.05 uur.

Op ma/di/do/vrij is de eindtijd voor de middenbouw en bovenbouw dus 14.35 uur.


Traktatie


De komende weken mogen de kinderen trakteren wanneer ze jarig zijn. Dit mag alleen een verpakte traktatie zijn die mee naar huis kan (dus geen ijsjes). De traktatie moet in de fabriek/ winkel zijn verpakt.


Vriendelijke groet,

KC Snijders