Post

Hoofdluis onderbouw

Rijswijk, 30 oktober 2019


Beste ouders/verzorgers van de onderbouw,


In de bouw is hoofdluis geconstateerd.


Wij willen je vragen alert te zijn en je kind(eren) de komende tijd extra te controleren.

Ook willen wij je vragen, mocht je hoofdluis constateren, dit te melden aan de leerkracht, ook als behandeling al heeft plaatsgevonden.


Voor behandelingstips en verdere informatie verwijzen wij je naar onze website.

Hier vind je ook de handleiding van de GGD, welke voor onze school leidend is.


Met vriendelijke groet,


KC Snijders
Snijders-ouder-kind-game

Rijswijk, 31 oktober 2019


Beste ouders/verzorgers,


Bij deze willen wij jou en je kind van harte uitnodigen om, in de week van de mediawijsheid, samen deel te nemen aan de Snijders-ouder-kind-game op woensdag 13 november om 15:00 uur

In deze game maak je gebruik van de iPad en andere digitale middelen. Het doel van deze game is dat als ouder, samen met je kind(eren), ontdekt wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van de digitale wereld zijn.

Je kunt jezelf en je kinderen opgeven via deze link.

Voor het winnende team zijn er kaartjes voor het ‘Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid’.

Hoe ziet deze middag er uit?

Bij binnenkomst kan de app gedownload worden (op een iPad of een telefoon) en kunnen de nodige gegevens uitgewisseld worden. Vervolgens gaat ieder team met behulp van de digitale wereld opzoek naar de verschillende opdrachten in het gebouw. Deze opdrachten zijn zeer divers: van quizvragen tot doe-opdrachten, foto-opdrachten en vlog-opdrachten.

Aan het einde van de game is er centraal een afsluiting met prijsuitreiking rond 16:15 uur.

Waarom deze Snijders-ouder-kind-game?

Tijdens de informatie avond afgelopen schooljaar kwam naar voren dat er sterke behoefte was bij ouders om beter te weten wat de kinderen nu doen op school met hun iPad en hoe je als ouder je eigen kind kunt begeleiden bij het ontdekken van de digitale wereld. Uiteraard verzorgt KC Snijders met behulp van de firewall en een filter voor een basisveiligheid wat betreft internet gebruik binnen het Kindcentrum. Tijdens de informatie avond was de conclusie dat filters en firewalls niet een totaaloplossing zijn omdat er altijd een weg om heen is. Om die reden is het het gesprek tussen ouder en kind EN leerkracht en kind dat hier een cruciale rol speelt.

Wij hebben als Kindcentrum Snijders de Week van de Mediawijsheid aangegrepen om ouders te laten zijn hoe de iPad ingezet wordt binnen het KC, wat uw kind digitaal al kan en nog niet kan en een stukje kennis op te doen omtrent Mediawijsheid en digitale geletterdheid.


Staking 6 november

Rijswijk, 29 oktober 2019

Beste ouders, verzorgers,

Vlak voor de herfstvakantie werd bekend dat woensdag 6 november een stakingsdag is in het primair onderwijs. 
Op 6 november wordt in de Tweede Kamer de onderwijsbegroting voor 2020 besproken. De vakbonden vragen de regering en de Tweede Kamer om extra geld vrij te maken voor het behoud van kwaliteit en de voortgang van het onderwijs.
Werknemers in de sector hebben het recht deze dag te staken. Bij ons op school hebben een groot aantal leerkrachten ervoor gekozen te staken. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit van het onderwijs en de veiligheid van de kinderen niet waarborgen.

Woensdag 6 november is onze school dus gesloten.
Helaas is het ons niet gelukt je hierover eerder te berichten. Onze excuses hiervoor.

Van ons bestuur:
Het schoolbestuur, Lucas Onderwijs, maakt zich er sterk voor dat elke leerling goed onderwijs krijgt. Voor goed onderwijs is het belangrijk dat er genoeg leraren zijn, dat ze goed zijn opgeleid en voldoende tijd hebben om hun werk te doen. De voorgenomen staking geeft uitdrukking aan een breed gedeelde wens om extra te investeren in het onderwijs. Er is dan ook begrip voor dat de onderwijsvakbonden tot deze staking oproepen. Het behoud van de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs staat op 6 november voorop.

Opvang:
Kinderen die op woensdag al naar de SRK gaan kunnen een hele dag opvang afnemen.
Kinderen die op andere dagen naar de SRK gaan kunnen een verzoek indienen bij de SRK. 
Maak je gebruik van een andere kinderopvangorganisatie kan je met hen contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
KC Snijders
Ivan Trouwborst, directeurThemabrief: Ik ben een held!

Rijswijk, 28 oktober 2019


Beste ouders/ verzorgers,


We kijken enthousiast terug op een hectisch begin van het jaar. Een nieuwe start, de verhuizing en het wennen aan een nieuwe omgeving hebben wij ervaren als zeer uitdagend en we realiseren dat dit op de kinderen wellicht nog meer indruk heeft gemaakt. Desondanks hebben we genoten van de kinderen die met hart en ziel aan een nieuw huis voor hun klasse-knuffel hebben gewerkt en daarbij veel geleerd hebben over bouwen, huizen en alles wat daarbij komt kijken. Tot onze grote schrik zagen we in de laatste week voor de herfstvakantie dat wij vergeten zijn om de house-warming te organiseren, die we u beloofd hadden in de vorige themabrief. Daarvoor ons welgemeende excuses.

Na de herfstvakantie beginnen we met een nieuw thema: Ik ben een held! Wij wijken hiermee af van het schoolthema ‘natuurverschijnselen’, omdat dit minder aansluit bij de belevingswereld van kleuters.

Helden zijn er in alle soorten en maten. Wij zullen ons enerzijds vooral bezig houden met helden uit prentenboeken en anderzijds werken we naar het Sinterklaasfeest toe. Dat laatste doen we door twee keer per week een mysterieuze brief in de klas te laten verschijnen, waarin een oude man zijn beste vrienden als helden omschrijft, maar niet goed weet hoe hij daar mee om moet gaan. De oude man blijkt uiteindelijk Sinterklaas te zijn en de zijn vrienden natuurlijk de pieten. We hopen de kinderen mee te geven dat iedereen het in zich heeft om een held te zijn, ook als je niet kan vliegen of tegen gebouwen op kan klimmen. Na het heldenthema storten we ons vol in het Sinterklaasfeest en daarna zullen we ons vooral met Kerstmis bezighouden.


NB: De kinderen krijgen deze verhaallijn stukje bij beetje aangeboden. Het is dus belangrijk om niets te vertellen over wat er gaat gebeuren en hoe het afloopt.


Doelen  

Tijdens ons thema werken we aan de onderstaande leerdoelen:

Rekenen

- Ruimtelijke oriëntatie: begrippen (voor, onder, achter, boven, op en tussen)
- Vergelijken: gewicht
- Vergelijken: lengte
- Getalbegrip: tellen tm 10
- Hoofdbewerkingen: meer, minder, evenveel
- Eerlijk delen

Taal
- Spreken: vertellen in kleine kring
- Spreken: verhaal navertellen adhv plaatje
- Lezen: op een blad, de juiste vorm/letters vinden - luisteren: ik kan rijmen met onzinwoorden
- Luisteren: ik kan een woord nazeggen

Ik lijn
- Ik ontdek waar ik goed in ben (kwaliteiten) - Ik zie en zeg waar jij goed in bent
- Ik kleed mijzelf uit en aan (schoenen)
- Ik durf fouten te maken
- We luisteren naar elkaar
- Ik voel me veilig

Wereldorientatie:
- Tijd: feestdagen
- Tijd: leeftijd/verjaardag
- Techniek: omgaan met materialen - Natuur: seizoenen, dag en nacht - Natuur: lichaam en zintuigen
- Onderzoek: vergelijken


Waar kunnen we uw hulp bij gebruiken?

Om het thema zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van uw kind te laten komen, willen we u vragen om thuis eens te vragen wie de persoonlijke held van uw kind is en hem of haar daar een afbeelding van mee te geven. We zullen hiermee verschillende activiteiten aanbieden.

Met de ingebruikneming van het nieuwe gebouw zijn we in de onder- en startbouw begonnen met het dragen van sloffen of pantoffels in de school. We zien graag dat de kinderen de schoenen bij de kapstok verwisselen voor hun sloffen aan het begin van de dag. Omdat de kinderen meerdere malen per dag hun schoenen aan en uit moeten doen, juichen wij het ook toe als ze schoenen dragen die ze zo goed mogelijk zelfstandig aan en uit kunnen trekken.

U kunt zich nog steeds inschrijven om te helpen bij de leestijd. Elke dinsdag- en vrijdagochtend beginnen we met allerlei taalspelletjes: de leestijd. Hier hebben we graag wat extra hulp bij nodig. Daarbij is het ook gewoon heel leuk. Om 8.45 uur ruimen we al op, dus het kost u slechts een kwartiertje extra. U kunt zich voor dinsdag- en/of vrijdagochtend inschrijven op de lijst naast de deur van de klas. Alvast dank!

Op woensdag en donderdag is er gymles voor de kinderen van de startbouw. De leerkrachten stellen het sowieso al op prijs als de kinderen kleding en schoenen aanhebben die ze ook zelf kunnen aandoen, maar op deze dagen is dit extra fijn. De gymkleding (schoentjes, broekje, shirtje) kan in de nieuwe groene Snijderstas aan de kapstok opgehangen worden. We zouden het erg op rijs stellen als alle gymtassen op vrijdag mee naar huis genomen worden in verband met schoonmaakwerkzaamheden.

Wij leggen de ontwikkeling van uw kind vast in een speciale databank. Dit heet ’Bordfolio’. Hiermee kunt u ook thuis werk en activiteiten van uw kind bekijken. Als u nog geen link heeft ontvangen, raadpleeg dan de stamgroepleerkracht van uw kind.

In de ochtend eten de kinderen een zogenaamd ‘tien-uurtje’. Dit is een tussendoortje in de vorm van een gezond koekje of fruit en iets te drinken. Bij binnenkomst kunt u dit tien-uurtje in de trolley leggen. Het is fijn als u de naam van uw kind op het tien-uurtje schrijft, zodat we zeker weten dat het juiste voedsel bij het juiste kind terecht komt. De lunch mag in de tas blijven. De tas blijft tot de lunchtijd aan de kapstok, zodat er geen verwarring kan bestaan over welk pakketje wanneer moet worden opgegeten.


Woordenlijst

Voor de kleuters is het belangrijk om extra te werken aan woordenschat. Daarom stellen wij ieder thema een woordenlijst op met woorden waaraan wij extra aandacht besteden. Veel kinderen zullen een groot deel van de woorden al kennen, maar door gericht aan deze woorden te werken, gaan ze de woorden actiever gebruiken en weten ze ook beter wat iets betekent.


De lijst

Snel/langzaam 

Krachtig
Uniek
Behulpzaam
stoer/stoerder/stoerst
lief/liever/liefst
Geheimzinnig
Bijzonder
Dapper
Moedig

Redden
Helpen
Wensen
Hopen
Vliegen

De Medaille
De Heldendaad
Het Pakje
De Verrassing
Het Idool
Het Mysterie
De Fantasie
Het Masker
De spanning
De traktatie
Het Bedrog


Belangrijke data

27 november: Studiedag, alle kinderen vrij

6 december: Studiedag, alle kinderen vrij

20 december t/m 3 januari: Kerstvakantie, alle kinderen vrij


Met vriendelijke groet,


Juf Cindy, juf Pauline, juf Djemi, juf Janneke, juf Mieneke, juf Norma en meester ThijsSportdag

Rijswijk, 28 oktober 2019

Beste ouders/verzorgers van de kinderen uit de bovenbouw,

Voor de vakantie is er een brief uit gegaan over de sportdag.
De sportdag is op maandag 4 november en alle kinderen hebben deze dag hun fiets nodig.
We vertrekken vanaf school rond 11.30 uur en we fietsen rond 14.30 uur weer terug naar school.

Ook hebben we toen een oproep gedaan voor hulpouders die een team kunnen begeleiden.
Er hebben een paar ouders gereageerd, waarvoor alvast bedankt!
We zoeken nu nog voor 13 teams een begeleider.
Kunt u een groepje begeleiden? Mail dan naar: jvelleswijk@kcsnijders.nl


Vriendelijke groeten,

De leerkrachten van de bovenbouw