Post

Afspraken rondom ons gebouw

Beste ouders, verzorgers,


Vanavond is er een persconferentie met mogelijk nieuwe maatregelen. Dit omdat deze regio een groot aantal besmettingen heeft.

We willen jullie graag weer attent maken op de afspraken rondom ons gebouw.


Wij vragen jullie als ouders/verzorger van de middenbouw bij het halen en brengen niet op het voorplein te komen. De muurtjes zijn een mooie natuurlijk afscheiding. Wil je, als je je kind bij je hebt, zo snel mogelijk vertrekken, dit zodat er meer plek is voor iedereen.


Ook maken wij jullie en nogmaals op attent dat jullie niet op het paadje langs de school mogen lopen; dit omdat daar geen afstand gehouden kan worden.


Aan de achterkant, voor de onderbouw, hebben we een ophaalrooster gemaakt. We zien dat ouders/verzorgers parkeren op de parkeervakken die dwars op het oude schoolplein staan. Wij willen jullie voor de veiligheid van de kinderen vragen daar niet te parkeren. Je kan parkeren voor de van Zweedenzaal of in de Jacob van Offwegenlaan.


We begrijpen dat jullie graag op tijd op school willen zijn, Toch vragen jullie er bij het aankomen en vertrekken er rekening mee te houden dat er veel kinderen op de fiets en lopend door de wijk gaan. Wil je in de wijk rustig rijden?


Van de bewoners van het Laantje van Westerbro krijgen wij het verzoek jullie te vragen niet door deze straat te gaan. Deze straat is prive terrein. Wil je gewoon via de Jacob van Offwegenlaan richting school fietsen en lopen.


Hartelijk dank dat we zo met elkaar het op kunnen lossen.


KC Snijders

Christine van den Barselaar

Informatie informatieavond en communicatie

Beste ouders, verzorgers,

Met dit filmpje willen wij je informeren over de wijze waarop wij de informatieavond vorm willen geven.
Ook informeren wij je over de manier waarop wij met jullie willen communiceren; binnenkort kan dit alleen nog via de app.
In het filmpje vinden jullie verdere uitleg.

Vriendelijke groet,

KC Snijders
Christine van den BarselaarNieuwe schooljaar

Beste ouders/verzorgers,


Wellicht is de vakantieperiode ook anders verlopen dat je van tevoren had gehoopt of gedacht. Toch hopen we dat iedereen goed is uitgerust deze zomer en zin heeft in het nieuwe schooljaar. Wij zijn er in elk geval allemaal klaar voor!


Helaas waart het Corona virus nog steeds rond en blijft oplettendheid geboden. Met deze brief willen we je daarom informeren, zodat we allemaal goed en gezond kunnen starten en ook gezond kunnen blijven!


Met vriendelijke groeten, namens het hele team


Ivan Trouwborst

DirecteurSchooltijden en TSO

We gaan weer naar school van 8.30-14.45 uur. De deuren gaan ’s morgens open vanaf 8.20 uur. Helaas mogen ouders/verzorgers niet naar binnen in het gebouw, het is binnen niet mogelijk om 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Vanwege de 1,5 meter is er ook, in overleg met de twee andere scholen, besloten om de sluis naast het gebouw niet te laten gebruiken door volwassenen.


Er zal TSO aanbod verzorgd worden binnen het kindcentrum. De SRK zal deze opvang in samenwerking met Het Talentenhuis verzorgen. Het Talentenhuis start op maandag 7 september. De prijs voor TSO zal nu €222,- per leerling per jaar worden. Dat komt neer op ongeveer €1,50 per dag. Dat is € 49,- meer dan vorig jaar. We willen je er bij dit nieuwe aanbod op attenderen dat je je kind mag ophalen voor de lunch. Voor meer (achtergrond)informatie over de TSO verwijzen we je naar de brief die we voor de zomervakantie hebben verstuurd.Halen en brengen

Startbouw: De kinderen van Elmer en Knofje mogen bij de zijdeuren gebracht en gehaald worden. De kinderen van Floddertje mogen bij Elmer gebracht worden. Zij kunnen bij de speelzaaldeur gehaald worden.

Kinderen die nieuw op het kindcentrum starten krijgen voor de eerste week aparte informatie hierover.

Onderbouw: De kinderen van de onderbouw worden net als vorig jaar bij de achteringang gebracht. De eerste week zullen de leerkrachten bij het halen en brengen op het plein staan en de kinderen ontvangen en naar huis laten gaan. Vanaf de tweede week lopen de kinderen zelfstandig door het hek en de achterdeur naar binnen. Er zal extra personeel staan bij het hek en bij de achterdeur. Kinderen met een broertje of zusje in de startbouw, mogen via de startbouw naar binnen.

Middenbouw: gebruikt de voordeur en komt zelfstandig naar binnen en naar buiten.

Bovenbouw: gebruikt de achterdeur en komt zelfstandig naar binnen en naar buiten.


Hulp: We zouden het fijn vinden als ouders/verzorgers ons kunnen helpen met het bemensen van het plein bij het uit gaan van de school om 14.45 uur. Wil je hier (ongeveer 10 minuten) bij helpen, meld je dan aan via info@kcsnijders.nl


Corona in de vakantie

Mocht je kind of iemand in jullie gezin gedurende de zomervakantie positief getest zijn op het Corona virus, wil je dit dan via de mail (info@kcsnijders.nl) aan ons laten weten?

Corona regels algemeen

Het Corona virus blijft onze aandacht vragen. We hanteren op het kindcentrum de richtlijnen van het RIVM.

Daarnaast willen we je op het volgende attenderen:

  • Handen wassen en/of desinfecteren bij binnenkomst in het gebouw blijft verplicht.
  • Oudergesprekken vinden online plaats.
  • Denk ook in de omgeving van de school aan de 1,5 meter afstand tussen volwassenen, dus ook op de stoep. Geef elkaar de ruimte!
  • Vanaf de onderbouw blijven kinderen met (milde) klachten thuis.
  • Wanneer je kind op school klachten krijgt bellen wij je om je kind op te komen halen. Bij koorts en/of verkoudheidsklachten gaan de broertjes/zusjes ook naar huis.
  • Wanneer je kind negatief getest is mag hij/zij weer op het kindcentrum komen.
  • Wanneer een lid van het gezin Corona of koorts boven de 38ºC en/of benauwdheidsklachten heeft, blijven alle kinderen thuis.
  • Zoals we je eerder hebben laten weten, doen wij ons uiterste best om alle groepen bemand te houden. Mocht dit niet meer lukken, dan zou het kunnen voorkomen dat wij groepen naar huis moeten sturen.


Vakantielanden oranje/rood

Wanneer je terug bent gekomen uit een land wat nu code oranje/rood heeft, dan wordt voor de volwassenen 10 dagen na terugkeer thuisquarantaine geadviseerd. Dit geldt ook wanneer je hier slechts voor een kort verblijf zoals een tussenstop of een dagje weg bent geweest.


Ouders/verzorgers voor wie dit van toepassing is, mogen gedurende deze 10 dagen niet op kindcentrum of op plein zijn. We vragen je om in dit geval iemand anders te zoeken om je kind naar het kindcentrum te brengen. Wanneer dit voor jou of je gezin geldt, wil je ons dan ook informeren via info@kcsnijders.nlDatumoverzicht 2020-2021

Beste ouders, verzorgers,

Hierbij het datumoverzicht voor volgend schooljaar 2020-2021.Vriendelijke groet,

KC Snijders
Christine van den Barselaar


Spelen in Buvelio

Beste ouders/verzorgers,

Nu de kinderen regelmatig in Buvelio spelen willen wij je er attent op maken dat de mogelijkheid er is dat je kind(eren) een teek op loopt.
In de folder van het RIVM staat wat je kan doen als je een teek bij je kind ontdekt.Met vriendelijk groet,
Marianne van der Lely


Meer