Donderdag 5 december

Rijswijk, 28 november 2019


Beste ouders en/of verzorgers,


Volgende week donderdag 5 december 2019 zullen de Sint en zijn Pieten ons een bezoek brengen. De kinderen kunnen haast niet wachten en wij staan ook te popelen.


Om de Sinterklaasviering zo fijn mogelijk te laten verlopen willen wij je het volgende verzoeken:


  • Wil je ervoor zorgen dat je kind(eren) om 8.30 uur in de klas aanwezig zijn? Zij mogen hun jassen aanhouden. De kinderen lopen met hun eigen leerkracht naar het schoolplein aan de hoofdingang.
  • Sinterklaas wordt ontvangen gezamenlijk met de andere scholen. Wij vragen je om achter de kinderen in het oudervak te gaan staan, zodat alle kinderen de aankomst goed kunnen zien.
  • De kinderen krijgen een 10 uurtje van school. Wij houden rekening met allergieën. Wil je wel een lunch meegeven?
  • De kinderen hebben een gewone schooldag van 8.30 uur - 14.45 uur.
  • Vrijdag 6 december 2019 zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag.


Als Kindcentrum Snijders hebben wij gekozen om het Sinterklaasjournaal te volgen en krijgen wij bezoek van roetveegpieten.

Het inhalen van Sinterklaas doen wij nu samen met andere scholen. Wellicht hebben zij andere keuzes gemaakt, maar binnen het kindcentrum zijn dus alleen roetveegpieten.
Mocht je hierover vragen hebben, kan je contact opnemen met Janneke Moeleker.


Wij hopen dat het weer een fantastisch feest wordt en hopen dat je ook bij de aankomst aanwezig kunt zijn.


Vriendelijke groeten,

Team KC Snijders