Hoofdluis middenbouw

Rijswijk, 21 november 2019


Beste ouders/verzorgers van de middenbouw,


In de bouw is hoofdluis geconstateerd.


Wij willen je vragen alert te zijn en je kind(eren) de komende tijd extra te controleren.

Ook willen wij je vragen, mocht je hoofdluis constateren, dit te melden aan de leerkracht, ook als behandeling al heeft plaatsgevonden.

Voor behandelingstips en verdere informatie verwijzen wij je naar onze website.

Hier vind je ook de handleiding van de GGD, welke voor onze school leidend is.


Met vriendelijke groet,

KC Snijders