Woensdag 6 november

Rijswijk, 4 november 2019

Beste ouders/verzorgers,

Dit weekend hebben wij een mail gestuurd omdat er veel onrust was omtrent de staking van aanstaande woensdag.
Afgelopen vrijdag werd bekend dat er een eenmalig bedrag van ongeveer 400 miljoen euro beschikbaar zou komen voor het gehele onderwijs.
De vakbonden zijn hier in eerste instantie mee akkoord gegaan.
Het onderwijsveld was zeer teleurgesteld over het behaalde resultaat.
-Er is geen structurele oplossing geboden om werkdruk en personeelstekort op te lossen.
-Er is geen geld beschikbaar gekomen voor salarisverhoging van leerkrachten.
-Er is geen geld beschikbaar gekomen voor salarisverhoging van onderwijsondersteunend personeel (sinds januari 2009 hebben zij slechts 2% salarisverhoging gehad).

De collega’s van kindcentrum Snijders blijven dan ook bij hun standpunt om te gaan staken.
Hiermee willen zij zich hard maken om werkdruk en personeelstekort structureel opgelost te krijgen en het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken.
Woensdag is ons kindcentrum dus gesloten.
Ik begrijp dat het voor ouders/verzorgers overlast geeft. Toch lijkt het me goed om de politiek een krachtig signaal te geven dat het zo niet verder kan.

Als directeur vind ik het belangrijk om te melden dat het primair onderwijs uitermate onder druk staat. De druk op leerkrachten in ons kindcentrum is enorm. Wij doen ons uiterste best om iedere dag de medewerkers gezond voor de groep te krijgen.
Veel scholen kunnen al niet meer voldoende leerkrachten inzetten. Om de komende jaren de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen zal er werkelijk iets moeten gaan veranderen.

Standpunt bestuur Lucas Onderwijs
Het bestuur leest in het convenant niet de erkenning dat er in het onderwijs echt iets fundamenteels aan de hand is dat vraagt om structurele verbeteringen. Het nu incidenteel geld stoppen in het onderwijs zonder perspectief op structurele verbeteringen is voor het bestuur onvoldoende. De continuïteit van ons onderwijs staat onder grote druk. Onze medewerkers en directieleden zetten elke dag weer alles op alles om onze leerlingen goed onderwijs te geven en lesuitval te voorkomen. Dat verdient erkenning. Het bieden van een echt perspectief is waar onze medewerkers en scholen recht op hebben.

Vriendelijke groet,

KC Snijders
Ivan Trouwborst