Kamp leerlingen groep 7 en 8 volgend jaar

Rijswijk, 16 juli 2020


Beste ouder/verzorger,


Eerder dit schooljaar hebben wij gecommuniceerd dat het schoolkamp van volgend schooljaar helaas niet door kon gaan. Vandaag hebben wij echter te horen gekregen van het bestuur, dat door de versoepeling van de coronamaatregelen we tóch toestemming hebben gekregen om op kamp te gaan.


Voor de kinderen is dit goed nieuws! Samen kunnen we zo aan het begin van het nieuwe schooljaar een hele mooie start maken. Voor ons betekent het dat we het kamp tijdens de vakantie moeten voorbereiden. Natuurlijk hebben we dit voor de kinderen over, want elk jaar opnieuw merken wij hoe geweldig de kinderen het kamp vinden.


Hieronder alvast kort de informatie die we nu al beschikbaar hebben voor je:


Datum kamp: Maandag 7 september t/m donderdag 10 september 2020


Locatie: 

Groepsverblijf De Patrijs

Paterstraat 15

5977 NM Evertsoord


RIVM richtlijnen: Het Kamphuis is toegerust om de RIVM maatregelen goed te kunnen toepassen.


Kosten: € 150,- per leerling. Het bedrag kan overgemaakt worden op rekeningnummer:

NL61 ABNA 0555 381 595 t.n.v. KC Snijders. Gezinnen met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau kunnen bij Kei Rijswijk een aanvraag doen voor financiële ondersteuning (https://www.keirijswijk.nl/regelingen/schoolreisregeling).


Aan het eind van de zomervakantie ontvang je meer informatie.


Wij begrijpen dat dit mogelijk tal van vragen bij je oproept. Hele dringende vragen kan je mailen naar vvadrichem@kcsnijders.nl. De andere vragen kan je stellen tijdens de informatieavond. Deze informatieavond zal plaatsvinden op dinsdag 1 september om 19.30 uur via Webex. De link volgt later.


Met vriendelijke groet,


Mede namens de leerkrachten van de bovenbouw,Ivan Trouwborst