Spelen in Buvelio

Beste ouders/verzorgers,

Nu de kinderen regelmatig in Buvelio spelen willen wij je er attent op maken dat de mogelijkheid er is dat je kind(eren) een teek op loopt.
In de folder van het RIVM staat wat je kan doen als je een teek bij je kind ontdekt.Met vriendelijk groet,
Marianne van der Lely