Excursie onderbouw

Rijswijk, 14 januari 2019


Beste ouder(s)/verzorger(s),


Binnenkort gaan wij met de onderbouw naar het Rijswijks museum, passend bij ons huidige thema ‘Ik maak kunst’. In deze brief ontvang je aanvullende informatie.

Datum en tijd

Wij zullen in vier verschillende groepen naar het museum gaan, iedereen met zijn of haar eigen stamgroep. De indeling is als volgt:

  • Maandag 27 januari om 9:00 uur: Coole Kikkers.
  • Maandag 27 januari om 12:30uur: Blije Bevers.
  • Dinsdag 28 januari om 9:00 uur: Dappere Draken.
  • Dinsdag 28 januari om 12:30 uur: Vrolijke Vossen.


Begeleiding van ouders/verzorgers

Per stamgroep zoeken wij 6 ouders/verzorgers. Als je interesse hebt om mee te gaan met ons naar het museum, kan je je vanaf dinsdag 14 januari inschrijven op het formulier bij de stamgroep.


Lopen naar het museum

Van de ouders die meegaan met het uitje naar het Rijswijks museum, wordt gevraagd om voor de ochtendgroepen 9:00 uur aanwezig te zijn in de klas. Voor de middaggroepen 12:30 uur. We vragen je om in de hal te wachten totdat de juf je naar binnen roept. We lopen met de gehele stamgroep tegelijk naar het museum.


In het museum
We krijgen in het museum eerst een klassikale rondleiding. In het museum wordt er door het museum voor een verwerkingsopdracht gezorgd.


Tijdsduur

We zullen ongeveer een uur lang in het museum zijn. De ochtendgroep is rond 11 uur weer op school. De middaggroep is rond 14:30 uurweer op school.


Wat betreft het 10-uurtje en de lunch is het dus een gewone dag.


Mocht je nog vragen hebben, spreek dan de groepsleerkracht even aan!


Groetjes,
De juffen van de onderbouw