Themabrief bovenbouw

Rijswijk, 8 januari 2020


Beste ouders, verzorgers,


Allereerst willen wij je een gelukkig nieuwjaar wensen. Droom groot en geniet van de kleine dingen!


Met deze brief willen wij je informeren over het thema “Kunst” waarover wij tot aan de voorjaarsvakantie zullen werken. In deze periode vinden ook de cito-toetsen plaats. Wij hebben ervoor gekozen om de masterclasses daarom pas vanaf de laatste week van januari aan te bieden, om zo de rust in de stamgroep te bewaren. Alle kinderen krijgen in een introductie in de schilderkunst aangeboden. Daarna mogen zij zelf een schilder of stroming kiezen die hen heeft geïnspireerd, en daar maken ze zowel een informatieve als een creatieve verwerking over.

Wanneer dit is afgerond, krijgen alle leerlingen lessen over moderne kunst aangeboden. Ook hier zullen ze een passende verwerking van maken.


Masterclasses

De kinderen kunnen onder andere gaan kiezen voor 3D ontwerpen, verhoudingen tekenen, kunst in Rijswijk en het creatief opmaken van borden. De techniekleerkrachten bieden weer een leuke maak-opdracht aan en zoals altijd kan er lekker gegymd worden bij meester Robbert. Doet je kind mee aan Marimbadansen, dan zal ook het oefenen plaats vinden onder schooltijd.


B-uren

Wij bieden elke donderdag begeleidingsuren aan. We merken dat veel kinderen geneigd zijn om voor zelfstandig werken kiezen terwijl zij op deze uren juist extra hulp kunnen krijgen bij hun gewone werk van de weektaak. Spelling, werkwoordspelling en ontleden zitten bijvoorbeeld in dit aanbod. Ook kunnen kinderen hun rekenwerk uit de rekenclub meenemen naar het B-uur rekenen. Hier kunnen ze extra uitleg vragen of hebben ze gewoon meer tijd om hun werk uit de rekenclub af te maken. Elke week is er ook een B-uur uitdaging, voor kinderen die niet bang zijn om hun hersenen te laten kraken!

Kijk eens met je kind aan het begin van de week in bordfolio (planbord), en bespreek samen met je kind wat het nodig heeft. We hopen zo nog meer kinderen gericht te kunnen helpen tijdens de B-uren.


Save the date

Aan het eind van deze periode zullen we iets heel speciaals gaan doen…. Wat dat is verklappen we nog niet. Hou je vrijdag 14 februari vrij? Een officiële uitnodiging volgt.


Met vriendelijke groeten,

De leerkrachten van de bovenbouw