Uitnodiging nieuwjaarsborrel

Rijswijk, 7 januari 2020

Beste ouders, verzorgers,

Hiermee herinneren wij u aan de eerdere mail over de nieuwjaarsborrel.


Vriendelijke groet,

KC Snijders

Christine van den Barselaar