Post

Info-bulletin 12-07-2018

Belangrijke data
13 juli: leerlingen vrij
16 juli: start zomervakantie
27 augustus: weer naar school
12 september: mogelijke stakingsdag
19 september: informatieavond

Fijne vakantie
Namens het team wil ik u allemaal een hele fijne vakantie wensen. 
Mocht u nog oud of vreemd geld van vakantie mee terug nemen, wilt u dan denken aan de zuil van de Lions in de hal. Zij helpen met dit geld slechtziende kinderen in ontwikkelingslanden.

Ivan Trouwborst, directeur

Informatieavond
In verband met de mogelijke stakingsdag is de informatie avond verplaatst naar 19 september.

Bijdragen
De bijdrage over het excursiegeld en de ouderbijdrage zijn volgend schooljaar gelijk aan dit schooljaar.
De bijdrage voor de overblijf is verhoogd naar € 170,00. Dit in verband met de inflatiecorrectie.
Begin volgend schooljaar krijgt u van een factuur via WIS Collect.

Datumoverzicht 2018 2019

Rijswijk, 12 juli 2018

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij sturen wij u het datum overzicht voor het schooljaar 2018-2019

Vriendelijke groet,

JH Snijdersschool
Christine van den Barselaar


Flyers 6 juli 2018

Met excuses sturen wij u deze mail opnieuw.

reis door rijswijk

bibliotheek

Koffiemoment

Rijswijk, 6 juli 2018


Betreft: koffiemoment bovenbouw in het nieuwe schooljaar


Beste ouders/verzorgers,


Graag nodigen we u uit om kennis te maken met de leerkrachten van de bovenbouw op woensdag 29 augustus van 8.30-9.00 uur. Een groot aantal kinderen is dan na groep 7 gewisseld van groep en natuurlijk zijn de nieuwe kinderen die nu nog in groep 6 zitten, dan ook in de bovenbouw gestart. Veel ouders kennen we al, maar u bent ons nog niet allemaal bekend. Komt u gezellig een kopje koffie of thee drinken? Natuurlijk kunt u ook de laatste vragen stellen over het kamp, of bijzonderheden doorgeven over uw kind.


We hopen u te mogen begroeten,


De leerkrachten van de bovenbouw;

Meester Vincent

Juf Mylène

Juf Jill

Juf Joni

Juf Djemi

Juf Mariska

Meester Bram

Juf Charissa
Flyers 6 juli 2018

Deze flyers sturen wij u op verzoek.