Post


Hoofdluis

Rijswijk, 12 februari 2019


Beste ouders/verzorgers van de startbouw,


In de startbouw is hoofdluis geconstateerd.

Wij willen u vragen alert te zijn en uw kind(eren) de komende tijd extra te controleren.

Ook willen wij u vragen, mocht u hoofdluis constateren, dit te melden aan de leerkracht, ook als behandeling al heeft plaatsgevonden.


Voor behandelingstips en verdere informatie verwijzen wij u naar onze website.

Hier vindt u ook de handleiding van de GGD, welke voor onze school leidend is.


Met vriendelijke groet,


JH SnijdersschoolHoofdluis

Rijswijk, 12 februari 2019


Beste ouders/verzorgers van de middenbouw,


In de middenbouw is hoofdluis geconstateerd.

Wij willen u vragen alert te zijn en uw kind(eren) de komende tijd extra te controleren.

Ook willen wij u vragen, mocht u hoofdluis constateren, dit te melden aan de leerkracht, ook als behandeling al heeft plaatsgevonden.


Voor behandelingstips en verdere informatie verwijzen wij u naar onze website.

Hier vindt u ook de handleiding van de GGD, welke voor onze school leidend is.


Met vriendelijke groet,


JH SnijdersschoolFlyer 8 februari 2019

Deze flyer sturen wij u op verzoek.

ontdekkersStaking 15 maart 2019

Rijswijk, 8 februari 2019

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u in de media misschien al heeft vernomen, hebben de vakbonden AOb en FNV voor 15 maart een staking aangekondigd in het onderwijs. Zij vragen om extra geld vrij te maken voor het verhogen van salarissen, mede ook om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten, en voor verlaging van de werkdruk in het onderwijs. Als er een stakingsoproep is gedaan, hebben werknemers het wettelijke recht om op die dag te staken.

Op onze school zullen veel leraren staken. Wij kunnen hierdoor de veiligheid van de kinderen niet waarborgen. Daarom zal de school op 15 maart gesloten zijn.

De SRK heeft een aanbod voor kinderen die gebruik maken van de opvang van de SRK. Mocht uw kind naar een andere opvang gaan raden wij u aan met hen contact op te nemen. De kosten van deze dag komen helaas voor uw rekening.

Het spijt ons dat u mogelijk ongemak zult ondervinden van deze staking, maar wij hebben het recht van werknemers om te staken te respecteren.

Vriendelijke groet,

JH Snijdersschool
Ivan Trouwborst, directeur