Post

Excursie onderbouw

Rijswijk, 14 januari 2019


Beste ouder(s)/verzorger(s),


Binnenkort gaan wij met de onderbouw naar het Rijswijks museum, passend bij ons huidige thema ‘Ik maak kunst’. In deze brief ontvang je aanvullende informatie.

Datum en tijd

Wij zullen in vier verschillende groepen naar het museum gaan, iedereen met zijn of haar eigen stamgroep. De indeling is als volgt:

 • Maandag 27 januari om 9:00 uur: Coole Kikkers.
 • Maandag 27 januari om 12:30uur: Blije Bevers.
 • Dinsdag 28 januari om 9:00 uur: Dappere Draken.
 • Dinsdag 28 januari om 12:30 uur: Vrolijke Vossen.


Begeleiding van ouders/verzorgers

Per stamgroep zoeken wij 6 ouders/verzorgers. Als je interesse hebt om mee te gaan met ons naar het museum, kan je je vanaf dinsdag 14 januari inschrijven op het formulier bij de stamgroep.


Lopen naar het museum

Van de ouders die meegaan met het uitje naar het Rijswijks museum, wordt gevraagd om voor de ochtendgroepen 9:00 uur aanwezig te zijn in de klas. Voor de middaggroepen 12:30 uur. We vragen je om in de hal te wachten totdat de juf je naar binnen roept. We lopen met de gehele stamgroep tegelijk naar het museum.


In het museum
We krijgen in het museum eerst een klassikale rondleiding. In het museum wordt er door het museum voor een verwerkingsopdracht gezorgd.


Tijdsduur

We zullen ongeveer een uur lang in het museum zijn. De ochtendgroep is rond 11 uur weer op school. De middaggroep is rond 14:30 uurweer op school.


Wat betreft het 10-uurtje en de lunch is het dus een gewone dag.


Mocht je nog vragen hebben, spreek dan de groepsleerkracht even aan!


Groetjes,
De juffen van de onderbouw

Themabrief: Ik maak een museum!

Rijswijk, 8 januari 2020


Beste ouders/ verzorgers,


Allereerst een geweldig 2020 toegewenst! Wij hebben weer zin om van dit nieuwe kalenderjaar met jou en de kinderen een onvergetelijke leuke tijd te maken!

Voor de vakantie hebben we van alles geleerd over helden en zijn we natuurlijk vol in de sinterklaas- en kerstviering gedoken. We hebben weer genoten van de kinderen en hun enthousiasme rondom deze thema’s. Wat ons betreft zijn het allemaal helden!

De komende weken zullen alle kinderen in de school gaan werken aan het thema ‘kunst en kijken’. De startbouw verpakt dit door in de klassen een museum te gaan maken. We krijgen namelijk een bericht van iemand die heel graag een museum wil beginnen, maar eigenlijk geen idee heeft waar hij moet beginnen. Wij gaan natuurlijk helpen en maken verschillende musea in de verschillende lokalen. Zo zal je onder meer beeldende kunst, oude snuisterijen en techniek kunnen tegenkomen.

Voordat zo’n museum helemaal af is, moet er natuurlijk heel wat gebeuren. We werken geleidelijk naar het eindresultaat toe: In de week van 13 januari krijgen we het eerste bericht van de museumman en onderzoeken we wat een museum eigenlijk is. In de week van 20 januari bepalen we welk soort museum in welke klas komt en wat voor spulletjes daar voor nodig zijn, In de week van 27 januari hebben we het over wie er in een museum te vinden zijn en hoe zij er uit zien, In de week van 3 februari verdiepen we ons in dit rollenspel, in de week van 10 februari wordt het museum beroofd en moeten we dit oplossen en in de week van 17 februari is het museum af. Natuurlijk willen we dat graag laten zien en word je te zijner tijd nog officieel uitgenodigd voor een interactieve rondleiding. Zet deze maar vast in de agenda: woensdag 19 februari van 11.30 tot 12.15.


NB: De kinderen krijgen deze verhaallijn stukje bij beetje aangeboden. Het is dus belangrijk om niets te vertellen over wat er gaat gebeuren en hoe het afloopt.


Doelen  

Tijdens ons thema werken we aan de onderstaande leerdoelen:

Rekenen

 • Ruimtelijke oriëntatie: Vormen en patronen herkennen
 • Vergelijken: ordenen
 • Getalbegrip: Hoeveelheden herkennen en vergelijken
 • Meer/minder/evenveel

Wereldoriëntatie

 • Onderzoek: vergelijken
 • Tijd: vroeger en nu
 • Techniek: omgaan met materialen

Ik-lijn

 • Ik ken mezelf: ik zie en zeg waar jij goed in bent/ik weet waar ik goed in ben
 • Ik laat zien wat ik kan
 • Ik in de groep: jij kan iets anders vinden dan ik

Taal

 • Spreken: ik zeg met woorden wat ik wil of voel
 • Ik kan een verhaal navertellen aan de hand van plaatjes
 • Luisteren: ik kan een kleine opdracht uitvoeren
 • Schrijven: ik teken de letters op mijn manier

Kunst en bewegen

 • Alle voorkomende doelen


Waar kunnen we je hulp bij gebruiken?

Uitje

In dit thema kan een bezoek aan een echt museum natuurlijk niet ontbreken. Alle klassen gaan naar het Kunstmuseum (voorheen Gemeentemuseum) in Den Haag. Elmer zal gaan op 17 januari, Knofje op 24 januari en Floddertje op 12 februari. Bij deze uitjes hebben we ouders nodig die de kinderen tijdens de reis en in het museum begeleiden. Je kan je inschrijven op de lijst die bij de klas hangt.

Daarnaast gaan wij, in het kader van de Nationale Voorleesdagen, een boek brengen aan de bibliotheek Rijswijk. Hier gaan we luisteren naar een mooi verhaal. Ook hier zoeken wij extra handen bij om dit te begeleiden! We gaan op dinsdagochtend 28 januari. We hangen binnenkort een inschrijflijst bij de deuren van de klassen op.

Materialen

We zullen met de kinderen zelf zo veel mogelijk museumstukken zelf maken en verzamelen, maar als je thuis, bij oma of op je werk een kunstwerk, historisch voorwerp of technisch vernuftig snufje weet te vinden en dit wil laten tentoonstellen in de klas, kan dat ook! Overleg wel even met de betreffende leerkracht. Dit geldt ook voor mensen die iets interessant kunnen vertellen of laten zien in de klas. Ben of ken je een conservator? Is een familielid archeoloog of werkt de buurman in een robot-fabriek? Laat het ons weten en we bekijken samen hoe we dit vorm kunnen geven in de klas.

Knutselen

We zoeken nog kosteloze knutselmaterialen zoals wc-rolletjes, dopjes, knopen, kurken, kleine doosjes en (kindvriendelijke) tijdschriften. Heb je wat over? Neem het mee!

Gym

Op woensdag en donderdag is er gymles voor de kinderen van de startbouw. De leerkrachten stellen het sowieso al op prijs als de kinderen kleding en schoenen aanhebben die ze ook zelf kunnen aan- en uittrekken, maar op deze dagen is dit extra fijn. De gymkleding (schoentjes, broekje, shirtje) kan in de nieuwe groene Snijderstas in de klas bewaard worden. Op vrijdag krijgen de kinderen de gymtas mee aar huis

 

Bordfolio

Wij leggen de ontwikkeling van je kind vast in een speciale databank. Dit heet ’Bordfolio’. Hiermee kan je ook thuis werk en activiteiten van je kind bekijken. Als je nog geen link heeft ontvangen, raadpleeg dan de stamgroepleerkracht van je kind.


Eten en drinken

In de ochtend eten de kinderen een zogenaamd ‘tien-uurtje’. Dit is een tussendoortje in de vorm van een gezond koekje of fruit en iets te drinken. Bij binnenkomst kan je dit tien-uurtje in de trolley leggen. Het is fijn als je de naam van je kind op het tien-uurtje schrijft, zodat we zeker weten dat het juiste voedsel bij het juiste kind terecht komt. De lunch mag in de tas blijven. De tas blijft tot de lunchtijd aan de kapstok, zodat er geen verwarring kan bestaan over welk pakketje wanneer moet worden opgegeten.


Slofjes

In school dragen de kinderen van de start- en onderbouw sloffen. Omdat jonge kinderen veel op de grond spelen, houden we deze graag zo schoon mogelijk. De kinderen kunnen aan het begin van de dag hun schoenen in de daarvoor bestemde lades in de klas doen. Hun jas en rugtas mogen ze ophangen aan hun eigen kapstok bij de hoofdingang.


Woordenlijst

Voor de kleuters is het belangrijk om extra te werken aan woordenschat. Daarom stellen wij ieder thema een woordenlijst op met woorden waaraan wij extra aandacht besteden. Veel kinderen zullen een groot deel van de woorden al kennen, maar door gericht aan deze woorden te werken, gaan ze de woorden actiever gebruiken en weten ze ook beter wat iets betekent.


De lijst

 • De gids
 • De suppoost/beveiliger
 • Het atelier
 • De kunst
 • Het schilderij
 • Het kaartje/ het toegangsbewijs
 • Het geld
 • De museumjaarkaart/ het abonnement
 • De lijst
 • Het beeld
 • De sokkel
 • Het museum
 • Het gevoel


 • Mooi
 • Lelijk
 • Oud
 • Nieuw
 • Groot/klein


 • Schilderen
 • Boetseren
 • Repareren
 • Ontwerpen
 • Bekijken


Belangrijke data

17 januari: Museum-uitje Elmer

22 januari: Studiedag, alle kinderen vrij

24 januari: Museum-uitje Knofje

28 januari: Bezoek bibliotheek Rijswijk

30 en 31 januari: Staking, alle kinderen vrij

12 februari: Museum-uitje Floddertje

19 februari: Thema afsluiting

21 februari: Studiedag, alle kinderen vrij

24 februari t/m 28 februari: Voorjaarsvakantie, alle kinderen vrij


Met vriendelijke groet,


Juf Cindy, juf Pauline, juf Djemi, juf Janneke, juf Mieneke, juf Norma en meester ThijsThemabrief bovenbouw

Rijswijk, 8 januari 2020


Beste ouders, verzorgers,


Allereerst willen wij je een gelukkig nieuwjaar wensen. Droom groot en geniet van de kleine dingen!


Met deze brief willen wij je informeren over het thema “Kunst” waarover wij tot aan de voorjaarsvakantie zullen werken. In deze periode vinden ook de cito-toetsen plaats. Wij hebben ervoor gekozen om de masterclasses daarom pas vanaf de laatste week van januari aan te bieden, om zo de rust in de stamgroep te bewaren. Alle kinderen krijgen in een introductie in de schilderkunst aangeboden. Daarna mogen zij zelf een schilder of stroming kiezen die hen heeft geïnspireerd, en daar maken ze zowel een informatieve als een creatieve verwerking over.

Wanneer dit is afgerond, krijgen alle leerlingen lessen over moderne kunst aangeboden. Ook hier zullen ze een passende verwerking van maken.


Masterclasses

De kinderen kunnen onder andere gaan kiezen voor 3D ontwerpen, verhoudingen tekenen, kunst in Rijswijk en het creatief opmaken van borden. De techniekleerkrachten bieden weer een leuke maak-opdracht aan en zoals altijd kan er lekker gegymd worden bij meester Robbert. Doet je kind mee aan Marimbadansen, dan zal ook het oefenen plaats vinden onder schooltijd.


B-uren

Wij bieden elke donderdag begeleidingsuren aan. We merken dat veel kinderen geneigd zijn om voor zelfstandig werken kiezen terwijl zij op deze uren juist extra hulp kunnen krijgen bij hun gewone werk van de weektaak. Spelling, werkwoordspelling en ontleden zitten bijvoorbeeld in dit aanbod. Ook kunnen kinderen hun rekenwerk uit de rekenclub meenemen naar het B-uur rekenen. Hier kunnen ze extra uitleg vragen of hebben ze gewoon meer tijd om hun werk uit de rekenclub af te maken. Elke week is er ook een B-uur uitdaging, voor kinderen die niet bang zijn om hun hersenen te laten kraken!

Kijk eens met je kind aan het begin van de week in bordfolio (planbord), en bespreek samen met je kind wat het nodig heeft. We hopen zo nog meer kinderen gericht te kunnen helpen tijdens de B-uren.


Save the date

Aan het eind van deze periode zullen we iets heel speciaals gaan doen…. Wat dat is verklappen we nog niet. Hou je vrijdag 14 februari vrij? Een officiële uitnodiging volgt.


Met vriendelijke groeten,

De leerkrachten van de bovenbouw
Uitnodiging nieuwjaarsborrel

Rijswijk, 7 januari 2020

Beste ouders, verzorgers,

Hiermee herinneren wij u aan de eerdere mail over de nieuwjaarsborrel.


Vriendelijke groet,

KC Snijders

Christine van den Barselaar
Bezoek middelbare scholen

Rijswijk, 6 januari 2020


Beste ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 8,


In de maand januari kunnen de kinderen uit groep 8 twee middelbare scholen bezoeken.

De kinderen mogen zelf bepalen of zij mee willen of niet. Het kan dus ook zijn dat je kind maar 1 school bezoekt. Je kind weet zelf of en voor welke scholen hij/zij gekozen heeft.

Het bezoek is vooral om kinderen alvast kennis te laten maken met de middelbare school. De kinderen zullen namelijk ook lesjes krijgen, zodat zij alvast een beeld krijgen hoe zo’n dag op de middelbare school eruit zou kunnen zien.


Donderdag 16 januari bezoeken we het HML. We vertrekken gelijk om 8.30 uur vanaf school.

Het bezoek zal rond 11.00 uur afgelopen. We fietsen dan gezamenlijk weer terug naar school.


Dinsdag 28 januari bezoeken we het Lyceum Ypenburg.

We vertrekken rond 8.30 uur vanaf school en zijn rond 12.00 uur weer terug.


Naar beide scholen gaan wij op de fiets. Kinderen die mee gaan hebben deze dag(en) dus hun fiets nodig.


Mocht u het leuk vinden om mee te gaan als begeleider, dan kunt u mailen naar: jvelleswijk@kcsnijders.nl.Vriendelijke groeten,


De leerkrachten van de bovenbouw