Post

Aangepaste tijd viering

Rijswijk, 12 december 2019

Beste ouders/verzorgers van de onderbouw en startbouw,

Zoals eerder gemaild is maandag de kerstviering in de Bonifatius Kerk.
De viering zal iets later beginnen, om 10.00 uur.

We vertrekken dan om ongeveer 9.30 uur en zijn om ongeveer 11.15 uur weer terug op het kindcentrum.


Vriendelijke groet,

KC Snijders
Christine van den Barselaar


Meelopen naar kerstviering

Rijswijk, 11 december 2019

Beste ouders/verzorgers van de onderbouw,

Zoals eerder gemaild is maandag de kerstviering in de Bonifatius Kerk.
Voor de onderbouwgroepen zijn wij nog op zoek naar ouders die mee willen lopen.

We vertrekken om ongeveer 9.15 uur en zijn om ongeveer 11.00 uur weer terug op het kindcentrum.
Wandel je met ons mee? Wil je dat dan even doorgeven aan de groepsleerkracht?

Vriendelijke groet,

KC Snijders
Christine van den Barselaar


Meelopen naar kerstviering

Rijswijk, 11 december 2019

Beste ouders/verzorgers van de middenbouw en bovenbouw,

Zoals eerder gemaild is maandag de kerstviering in de Bonifatius Kerk.
Voor de middenbouw- en bovenbouwgroepen  zijn wij nog op zoek naar ouders die mee willen lopen.

We vertrekken gelijk om 8.30 uur en zijn om ongeveer 10.15 uur weer terug op het kindcentrum.
Wandel je met ons mee? Wil je dat dan even doorgeven aan de groepsleerkracht?

Vriendelijke groet,

KC Snijders
Christine van den Barselaar


Werkzaamheden

Rijswijk, 10 december 2019

Beste ouders/verzorgers,

Door de gemeente zijn wij geïnformeerd dat zij zijn gestart met werkzaamheden rondom de sloop van de oude brandweerkazerne. Rondom het gebouw zijn hekken geplaatst.
De daadwerkelijke sloop staat gepland voor het eerste kwartaal van 2020.

Met vriendelijke groet,

KC Snijders
Christine van den Barselaar

Kerst

Rijswijk, 6 december 2019


Beste ouders/verzorgers,


Nu de Sint weer is vertrokken is het tijd voor Kerst.

Dit jaar hebben we een kerstviering in de kerk. De kerstviering is op maandag 16 december.

Tijdens de viering vertellen we het kerstverhaal en zingen we liedjes met elkaar.

De startbouw en onderbouw zullen samen een viering hebben en de middenbouw en bovenbouw met elkaar.

De kinderen zullen met de eigen stamgroep naar de kerk gaan. Ouders en verzorgers zijn natuurlijk ook van harte welkom om bij de viering aanwezig te zijn.

We willen vragen om dan echt achterin plaats te nemen, zodat alle kinderen vooraan kunnen zitten.


Tijden:

Viering middenbouw en bovenbouw: 09.00 - 09.45 uur

Viering startbouw en onderbouw: 09.45 - 10.30 uur


De middenbouw en bovenbouw verzamelen maandag 16 december gelijk op het plein.

De kinderen kunnen wel hun tas naar de klas brengen, maar daarna zullen deze 2 bouwen gelijk vertrekken richting de kerk.


Plaats:

H. Bonifatius kerk

Van Vredenburchweg 69, Rijswijk


Kerstontbijt

Op donderdag 19 december hebben we in de stamgroep een kerstontbijt. We willen vragen of alle kinderen iets mee kunnen nemen voor het gezamenlijke ontbijt. Bij de klassen hangen lijsten waarop ingevuld kan worden wie wat meeneemt.

Alle kinderen hebben ook een eigen bord, beker en bestek nodig. Het is fijn wanneer er een naam op staat.


De kinderen die deelnemen aan het kerstkoor zullen op deze donderdagochtend tijdens de inloop (van 8.20 tot ongeveer 8.40 uur) liederen zingen op de trap bij de onderbouw. We willen vragen of de kinderen die mee doen aan het kerstkoor echt uiterlijk 8.20 uur aanwezig kunnen zijn.


Vriendelijke groeten,


De kerstcommissie