Post

Info bulletin 17 april 2019

Belangrijke data

17 en april: Studiedagen, leerlingen vrij

19 april goede vrijdag, leerlingen vrij

22 april tot en met 3 mei: meivakantie, leerlingen vrij

30 en 31 mei: Hemelvaart, kinderen vrij

10 juni: 2e Pinksterdag, leerlingen vrij

11 en 12 juni: Studiedagen, leerlingen vrij


Van de directie

1 april

Veel reacties hebben we gekregen over de 1 april grap. Het heeft het team heel goed gedaan dat er zoveel positieve reacties zijn binnengekomen over hoe de inzet van de collega’s en de school wordt gewaardeerd. Ook het spontane aanbod om wel iets te kunnen betekenen zien we als heel waardevol. Per periode zullen we hier meer bij stil staan. Het is heel mooi om samen op te trekken en elkaar expertise en kwaliteiten in te kunnen zetten voor de kinderen.

Bezoek Minister Slob

Een aantal dagen geleden was minister Slob bij ons op schoolbezoek. De Snijdersschool is één van de 85 ontwikkelscholen die een bijdrage levert om tot een nieuw curriculum te komen voor het basisonderwijs. De Snijdersschool houdt zich bezig het vakgebied Nederlandse taal. Minister Slob wilde graag op de werkvloer zien hoe de input voor het nieuwe curriculum nu op schoolniveau tot stand is gekomen. Daarbij heeft hij gesproken met kinderen, ouders, leerkrachten en directie. Ik ben heel trots op de wijze waarop kinderen, ouders en leerkrachten konden verwoorden hoe ze betrokken zijn bij dit proces. Ook de minister was daar van onder de indruk.

In het overleg is ook even stil gestaan bij de werkdrukverlagende middelen. De nieuwe CAO die is afgesloten, pakt voor de Snijdersschool heel ongunstig uit. Alle gelden die beschikbaar komen voor werkdrukverlaging gaan op aan compensatie van de nieuwe salarissen. Het betekent dat de school minder geld krijgt voor de salarisstijging dan dat ze moet uitbetalen. In het verleden is met het onderwijsveld afgesproken dat er 40% van de leerkrachten moesten worden opgeleid tot een hoger niveau. Daar hoort ook een hogere salarisschaal bij. De school voldoet keurig aan deze gestelde norm. Heel veel scholen hebben dit echter niet gedaan. Deze scholen komen nu wel uit met de bekostiging. Ondanks dat de school dus geen middelen over heeft voor werkdrukverlaging hebben zij wel mogelijkheden gevonden om toch wat aan werkdrukverlaging te doen. Voor iedere unit wordt een bredeschoolmedewerker aangesteld, die maximaal 4 middagen beschikbaar is voor de unit.

Personeel

Juf Joni van de Smurfen en juf Charissa van de Lerende Leeuwen en de Prima Panda’s zijn in verwachting. Ze zullen een paar weken na de meivakantie met zwangerschapsverlof gaan. We zijn druk bezig met de vervanging en we hebben het bijna rond. Na de meivakantie hopen we de desbetreffende groepen hierover te informeren.

Juf Christianne hoopt na de meivakantie weer te starten met re-integratie. We zijn heel blij dat het dus steeds een stukje beter met haar gaat. Ze zal de re-integratie op een andere school doen. Alles is er op gericht om rond de zomervakantie weer haar werk op te kunnen pakken. Of dat hier op school zal zijn of elders is nog niet duidelijk.

Als alles voorspoedig verloopt met de studie van meester Kai, zal meester Kai starten met zijn Lio (eindstage) in Donald Duck. Het streven is dat meester Kai voor de zomervakantie zijn studie kan afronden. Ook juf Irmgard start na de meivakantie met haar Lio. Zij doet dat in Rambamboelie, onder begeleiding van juf Janneke.

Nieuwbouw

De bouw loopt voorspoedig. Vanmiddag mochten we tijdens de lunch even op bezoek bij het nieuwe gebouw. Het ziet er al heel mooi uit, maar er moet nog heel veel werk verzet worden. Alles is er opgericht dat het gebouw op 27 juni zal worden opgeleverd. Inmiddels hebben we ook de inrichting rond. Over de nieuwbouw en de inrichting zal ook tijdens de informatieavond van 8 mei meer worden gedeeld.

Kindcentrum

We zijn druk bezig met een nieuwe naam en een nieuwe huisstijl voor het Kindcentrum dat per 1 augustus officieel zal ontstaan. Onderwijs en opvang worden dan één. Samen met de SRK de MR en een klankbordgroep zijn we druk bezig om het kindcentrum zo goed mogelijk vorm te geven. Op de informatieavond wordt u hier ook over bijgepraat.


Namens het team een hartelijke vakantiegroet,


Ivan Trouwborst, directeur


Gevonden voorwerpen

Er liggen weer heel wat gevonden voorwerpen. Na de meivakantie kunt u in de hal van het hoofdgebouw kijken of er iets van uw kind(eren) bij ligt. Na een week ruimen wij de spullen weer op en gaat wat over is naar een goed doel.


Rookvrij

Op verzoek van de werkgroep en in samenspraak met directies en gemeente sturen wij u onderstaande brief.


Op weg naar een rookvrije generatie

Beste ouders van de kinderen van de Godfried Bomansschool, ’t Prisma, de Snijdersschool, de UP Kinderopvang en Buvelio.


Start schooljaar 2019 - 2020 zal de kindercampus Rembrandtkwartier in gebruik worden genomen.  

Dat moment willen de gebruikers van de campus èn de gemeente Rijswijk aangrijpen om het gebied tot rookvrije zone te verklaren. Met dit bericht willen we de ouders alvast informeren van dit voornemen. Er zal nog nadere berichtgeving volgen.

Wat betekent dat?

In een rookvrije zone wordt er niet gerookt in het zicht van kinderen. Uiteraard zijn de pleinen rookvrij, maar ook de straten en ruimten om het plein heen, die in het zicht van leerlingen zijn, zijn rookvrij.

Waarom?

Uit onderzoek blijkt: zien roken, doet roken. Wij willen bijdragen aan een gezonde leer- en speelomgeving, waarin door de volwassenen het goede voorbeeld wordt gegeven.

Bovendien is het in 2020 volgens de wet verplicht voor alle scholen om een rookvrij terrein te hebben.

Hoe?

We rekenen op uw begrip en medewerking! En af en toe helpen wij u herinneren aan onze missie!
Avondvierdaagse

Rijswijk, 16 april 2019

Beste ouders/verzorgers,

De J.H. Snijdersschool wil zich dit jaar weer als school inschrijven voor de Avondvierdaagse in Rijswijk. De Avondvierdaagse start op maandag 20 mei en eindigt op donderdag 23 mei 2019. De route op een avond is ongeveer 5 km lang. Melden kan deze avonden om 17:45 uur voor de hal en we gaan rond 18.00 uur vertrekken. Om een medaille te krijgen, moet er alle vier de avonden gelopen worden. Wanneer je minder dan vier avonden loopt, krijg je dus geen medaille. Wanneer je voor een medaille loopt, moet je je elke avond zelf melden aan de tafel voor de deur. Na afloop van de vierde avond krijg je dan de medaille.

Vaders, moeders, broertjes en zusjes die mee willen lopen, kunnen zich ook via school inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt € 4,50 p.p. voor iedereen die een medaille wil. Onderaan deze brief vind je een strookje dat je moet invullen en op school moet afgeven (bij je leerkracht). Het inschrijfgeld moet gelijktijdig met het inleveren van het strookje betaald worden aan de leerkracht (graag gepast in een enveloppe). Dit kan uiterlijk 7 mei (let op: dit is na de Meivakantie). Je mag onderstaande strook natuurlijk ook eerder bij de leerkracht inleveren.

Voor alle kinderen achten we het wenselijk dat de ouders/verzorgers meelopen met hun kind(eren) of de verantwoordelijkheid aan een andere ouder/verzorger overdragen. Ook alle andere vaders/moeders/opa’s/oma’s/broertjes/zusjes e.d. die de vier avonden gezellig mee willen lopen zijn van harte welkom.

Aangezien dit een buitenschoolse activiteit betreft, wordt deze door de Ouderraad georganiseerd. De ouders/verzorgers dragen daarom zelf de verantwoordelijkheid voor hun kind(eren).Er lopen per avond (naast de organiserende Ouderraadsleden) ook enkele anderen ouders mee en eventueel leerkrachten, ook zij lopen voor de gezelligheid mee.

Onderaan deze brief kunt u aangeven of u deze avond wilt helpen met het begeleiden van deze stoet, door bv. het verkeer tegen te houden bij oversteekplaatsen. Hoe meer begeleiding we hebben, hoe minder vermoeiend het voor de begeleiding is, we willen uiteindelijk allemaal veilig met de kinderen op het eindpunt komen.

De laatste keren is de Avondvierdaagse heel gezellig verlopen, maar toch willen wij u (om teleurstellingen te voorkomen) nog even wijzen op het volgende. Mocht een kind zich tijdens de wandeling toch niet weten te gedragen dan zal hij/zij van verdere deelname worden uitgesloten en geen recht meer hebben op een medaille. Op de avond zelf zal steeds na de wandeling een evaluatie plaatsvinden tussen de organiserende Ouderraadsleden en de aanwezige leerkrachten, waar nodig zal de volgende dag nog een gesprek met de kinderen plaats vinden.

Wij kijken alvast uit naar een sportieve en gezellige Avondvierdaagse.

Met vriendelijke groet,
Namens de Avondvierdaagsecommissie
Sandra + IreneBijgevoegd ………….. x € 4,50 = € …………… voor medailles

Naam (voluit)                                          

Groepsnaam        

Medaille

Loopt voor de ... keer

 

 Ja ik kan helpen met de begeleiding tijdens de wandeling(en) van de Avondvierdaagse op:

Naam: ……………………………………….
Emailadres:…………………………………………………………
0 Maandagavond     0 Dinsdagavond
0 Woensdagavond    0 Donderdagavond  

(s.v.p. aankruisen welke avond(en) schikken)Herinnering: Thema beroepen

Rijswijk, 12 april 2019

Hiermee willen we u herinneren aan onderstaande e-mail. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Rijswijk, 2 april 2019


Beste ouders/verzorgers van de middenbouw,


Het aankomende thema gaan we met de kinderen werken over beroepen. Wij willen graag dat de kinderen over veel verschillende beroepen dingen kunnen leren. Wij nodigen u als ouder uit om te komen vertellen over uw beroep! Want er is tenslotte niks mooiers dan te leren van iemand die er ECHT verstand van heeft!

Daar hebben we uw hulp bij nodig! Komt u de kinderen vertellen over uw werk?

De workshops kunnen ingepland worden tussen 13 mei en 5 juli. De workshopmomenten zijn op: maandagmiddag tussen 13:00 uur en 14:00 uur, woensdagochtend tussen 9:00 uur en 10:00 uur of vrijdag ochtend tussen 10:45 uur en 11:30 uur.

Samen met de kinderen zullen we vooraf nadenken over goede vragen die ze kunnen stellen.

U kunt gebruik maken van het smartboard, de kinderen kunnen u interviewen, wanneer u het een en ander kunt laten zien is dat natuurlijk heel leuk. Deze gastlessen zijn natuurlijk onder verantwoording van de leerkracht. Mocht er een klein groepje kinderen iets over uw beroep willen weten kunnen deze kinderen misschien ook een keer bij u langskomen? Uiteraard kunnen we hierbij ook gebruik maken van skype, de email of de telefoon.

Tijdens dit thema leggen wij o.a. de nadruk op het verzinnen van interview vragen, het onthouden van informatie en deze informatie verwerken in een folder. Daarnaast halen de kinderen informatie uit verschillende bronnen, leren ze verschillende beroepen kennen en krijgen de kinderen meer zicht op hun eigen kwaliteiten.

Komt u ons helpen dit thema?? U kunt zich opgeven bij de meester of juf van uw kind of mail juf Marianne (mvdworp@snijdersschool.nl) .


Alvast onze dank,

De meesters en juffen van de middenbouw.Flyer

Rijswijk, 12 april 2019

Op verzoek sturen wij u deze flyer. 
Hoofdluis

Rijswijk,12 april 2019


Beste ouders/verzorgers van de onderbouw,


In de onderbouw is hoofdluis geconstateerd.

Wij willen u vragen alert te zijn en uw kind(eren) de komende tijd extra te controleren.

Ook willen wij u vragen, mocht u hoofdluis constateren, dit te melden aan de leerkracht, ook als behandeling al heeft plaatsgevonden.


Voor behandelingstips en verdere informatie verwijzen wij u naar onze website. Hier vindt u ook de handleiding van de GGD, welke voor onze school leidend is.


Met vriendelijke groet,


JH Snijdersschool