Post

Excursie onderbouw

Rijswijk, 14 december 2018

Beste ouders, verzorgers van de onderbouw,

Op maandag 28 januari 2019 zullen wij met de onderbouw op uitje gaan naar het Muiderslot.
Hier kunnen de kinderen zich wanen in de wereld van een ridder of jonkvrouw en proeven hoe het leven in de middeleeuwen er uit zag.

Wij zouden graag met auto’s gaan, omdat het openbaar vervoer niet haalbaar is.
We vertrekken om 9.30 uur en zijn om 14.45 uur weer terug op school.
Hierbij vragen wij jullie opnieuw om jullie flexibiliteit en enthousiasme.
Net als de vorige keer zoeken wij begeleiders met een deugdelijk verzekerde auto, liefst ook met een inzittendenverzekering.Vindt u het leuk om als begeleider mee te gaan en bent u in het bezit van een auto? Wij horen dan graag van u hoeveel plekken u in de auto heeft en of u inderdaad een inzittendenverzekering heeft. Op deze manier kunnen wij een goede indeling maken. Na de vakantie kunt u zich inschrijven op de deur van de klas.


Voor ouders die niet zelf rijden; u kunt uw kind op de betreffende ochtend een stoelverhoger meegeven. Wilt u deze wel voorzien van de naam van uw kind?


Wij hopen dat wij weer op jullie kunnen rekenen, wij hebben er in ieder geval erg veel zin in!

Groetjes,
de onderbouw leerkrachten

Themabrief onderbouw

Rijswijk, 14 december 2018


Beste ouders/verzorgers van de onderbouw,


Middels deze brief willen wij u graag informeren over ons nieuwe thema, wat zal lopen van de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie. We zullen dit thema gaan werken en spelen over ‘Ridders, jonkvrouwen en kastelen’.

We willen dit thema op een leuke manier met elkaar openen. We willen de kinderen ontvangen in de stijl van ridders en jonkvrouwen.

We vragen u daarom om maandag 7 januari 2019 met uw zoon of dochter de achterdeur van de school te gebruiken. De kinderen mogen verkleed komen in de stijl van het thema. Het is fijn als u op tijd bent, dan is er gelegenheid om ook de juffen ‘in stijl’ te ontmoeten.

Heeft u thuis nog materialen of boeken over het thema ridders en kastelen en wilt u deze uitlenen aan ons tijdens het thema, dan vinden wij dat heel fijn. Wilt u deze materialen dan, voorzien van naam, aan de stamgroepleerkracht geven.

Bent u, of weet u iemand die veel van dit thema af weet, en wel een workshop bij ons wil verzorgen, dan horen wij dat ook heel graag. Dit mag ook een workshop voor een klein groepje kinderen zijn.

Er zal dit thema ook een uitje zijn en een afsluitende activiteit. Voor deze twee zaken ontvangt u een aparte brief.

Nog even op een rijtje:

  • Maandag 7 januari door de achterdeur naar binnen, kinderen mogen verkleed.
  • Heeft u materialen die u wil uitlenen; graag!
  • Wilt u een workshop verzorgen, dan horen wij dat ook graag.
  • Er zal een uitje en een afsluiting van dit thema zijn, u wordt hierover middels aparte brieven geïnformeerd.

Heeft u nog vragen over het thema, zoekt u dan contact met de stamgroepleerkracht.


Met vriendelijke groeten,

Leerkrachten van de onderbouw.Themabrief middenbouw

Rijswijk, 14 december 2018

Beste ouders en verzorgers,


Na de Kerstvakantie beginnen we met het thema Middeleeuwen. Op allerlei momenten komen onderwerpen aan bod over het leven in de Middeleeuwse stad. Denk daarbij aan: het leenstelsel, het ontstaan van de stad, gildes, kleding, voedsel en handel in die tijd.

Woensdagochtend 9 januari van binnenkomst tot 8:55 uur is de themaopening. De kinderen mogen met of zonder ouder met een vragenlijst langs de verschillende leerkrachten lopen om daar vragen te stellen over het uitgebeelde beroep.

Woensdag 20 februari van half 12 tot 12 uur is de thema-afsluiting. Dan zal een Middeleeuwse markt te bewonderen zijn.

U bent van harte uitgenodigd op beide data.


Met vriendelijke groet, 

de leerkrachten van de middenbouw.
Info bulletin 13 december 2018

Belangrijke data
17 december: Kerstviering en kerstdiner
19 t/m 21 december: Studiedagen, alle leerlingen vrij
24 december t/m 4 januari: Kerstvakantie
7 januari: Weer naar school
7 t/m 10 januari: Oud Papier Actie
14 t/m 25 januari: Toetsweken, geen verlof mogelijk

Van de MR..
30 minuten lopen naar de gymles?

Als de nieuwe sporthal gereed is, is de kans groot dat alle kinderen van onze school daar moeten gymmen. Dat zorgt voor een extra reistijd van een half uur per gymles, en het oversteken van enkele drukke verkeerspunten. Volstrekt onverantwoord vindt de MR, daarom is in oktober samen met de MR-en van drie andere scholen een brief gestuurd naar de gemeenteraad en het college van B&W (deze brief). In het raadsdebat voor ophoging van het beschikbare budget van de sporthal is onze brief en verzoek voor een oplossing aan de orde gekomen. De verantwoordelijk wethouder zegde toe in gesprek te gaan met de schoolbesturen en de MR-en. Volgende week donderdag vindt het gesprek met de MR-en plaats en we rekenen op een constructieve houding van de wethouder. Uiteraard houden wij u via de site van de school op de hoogte van de uitkomsten van deze gesprekken.

Inschrijven
Wilt u eraan denken om jongere broertjes/zusjes ook in te schrijven? U kunt een inschrijfformulier ophalen bij de administratie. Bij voorbaat dank!

Agenda
In de schoolagenda is het al aangepast, maar de grote sportdag wordt gehouden op 4 juli 2019.
Ook willen wij u nogmaals erop attenderen dat de meivakantie bij ons gepland is van 22 april tot en met 3 mei 2019. Dit is anders dan op de algemene websites vermeld staat!

Lezen in de vakantie
Twee weken lang vakantie! Wat heerlijk! Tijd om lekker te spelen, op vakantie gaan, uit te slapen samen te zijn en ….(samen) te lezen!
Voor veel kinderen is het heel erg belangrijk om ook in de vakantie lekker te blijven lezen. Op deze manier blijven ze oefenen maar daarnaast zorgt het ook voor veel ontspanning.
Op de iPads van de kinderen staat nu een handige app van de bibliotheek. Met de app vakantiebieb kunnen ze heel gemakkelijk allemaal gratis boeken lezen. Kijk hier samen eens naar en zoek leuke boeken uit om in de vakantie te lezen.
Heeft uw zoon/ dochter nog geen iPad van school? Kijk dan snel op vakantiebieb.nl voor de mogelijkheden.

En daarnaast nog iets leuks om het lezen te stimuleren! Kinderboekenwinkel In de Wolken (Voorburg) heeft ook dit jaar weer een kerstvakantie leeskaart ontwikkeld. Dit is een soort bingokaart met allemaal leuke opdrachtjes zoals ‘Lees een boek onder een dekentje’
Is de kaart vol? Dan kan deze in de winkel worden ingeleverd en dan maakt u kans op een leuke prijs! Kijk voor meer informatie en om de kaart te downloaden snel op https://www.jufsanne.com/2018/12/kerstvakantieleeskaart-2018/

Onderbouw Ipads
De iPad is in de onderbouw een veel gebruikt middel in de lessen.
De afgelopen weken is het ons opgevallen dat steeds minder iPads opgeladen op school kwamen.
Wilt u er na de kerstvakantie weer even alert op zijn dat de iPad opgeladen mee komt?

Daarnaast merken we dat bij veel kinderen het geheugen van de iPads opraakt door de vele foto’s en filmpjes.
Mocht uw kind graag een aantal foto’s en filmpjes willen bewaren, wilt u deze dan in de vakantie van de iPad halen.
Na de kerstvakantie gaan wij namelijk alle foto’s wissen, zodat er met genoeg opslagcapaciteit gestart kan worden in 2019.

Alvast bedankt,

de juffen van de onderbouw