Post

Route 8 en plaatsing VO

Rijswijk, 23 maart 2020 


Beste ouders/verzorgers,


Groep 8 zou eind april de route 8 eindtoets maken.

Op 18 maart jl. is door minister Slob bekend gemaakt dat de eindtoets niet door zal gaan als gevolg van het coronavirus.

Doordat het vormgeven van thuisonderwijs veel werk kost en dit nu prioriteit heeft, is er door minister Slob besloten de eindtoets voor dit jaar niet door te laten gaan. De afname kan dus ook niet plaatsvinden wanneer scholen of ouders dit wel zouden willen.


Het advies wat op de advieskaart stond die in februari mee is gegaan, is het bindende advies.

Omdat er geen eindtoets wordt gemaakt, kan het schooladvies niet worden heroverwogen. Hierdoor is het wettelijk gezien niet mogelijk om het schooladvies naar een hoger niveau bij te stellen.

Door het ontbreken van de kans op een heroverweging is de informatie die basisscholen hebben meegegeven aan de middelbare school extra belangrijk. De middelbare scholen zullen dus ook kijken welke kansen wij voor de kinderen zien en wat zij nodig hebben.

Wanneer je kind op de middelbare school zit zal er dus extra scherp gekeken worden of het kind op de juiste plek zit. Daarover worden nu afspraken gemaakt met het voortgezet onderwijs.


De aannames voor het voortgezet onderwijs lopen tot nu toe nog volgens de vastgestelde planning. Dinsdag 24 of woensdag 25 maart krijgt iedereen dus te horen of en op welke school je kind is aangenomen.

Mocht je woensdag 25 maart om 15.00 uur nog geen bericht hebben gehad, of heb je overige vragen, neem dan even contact op met de stamgroepleerkracht of juf Jill: jvelleswijk@kcsnijders.nl.


Is je kind afgewezen en dus nog niet geplaatst, neem dan ook gelijk even contact op met 1 van ons. Dan kunnen we samen de vervolgstappen in gang zetten.


Vriendelijke groeten,


Jill van Elleswijk

Verdere informatie met betrekking tot corona virus en het kindcentrum

Rijswijk, 12 maart 2020


Beste ouders, verzorgers,


Zoals je in de media al verneemt volgen de maatregelen met betrekking tot het coronavirus elkaar snel op.

Hier op het Kindcentrum hebben wij regelmatig overleg over de situatie, dit in samenspraak met onze besturen.

Wij begrijpen dat jullie je, net als wij, zorgen maken.

We proberen alles op alles te zetten om onderwijs en opvang zo goed mogelijk te kunnen laten doorgaan. Om risico’s zo klein mogelijk te houden nemen we paar extra maatregelen.


Wij vragen je de richtlijnen van de RIVM ( https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronav...) te volgen bij het ziek melden van je kind.

Hou je kind bij klachten als neusverkoudheid, hoesten en keelpijn thuis.

In deze periode kan je de ziekmelding, met vermelding van de klachten, ook via de mail sturen: info@kcsnijders.nl.


Wanneer er veel leerkrachten ziek zijn, en hierdoor de veiligheid in het geding komt, is het mogelijk dat wij groepen naar huis moeten gaan sturen. Wij vragen hiervoor je begrip.


Tot 31 maart annuleren we alle extra activiteiten.

Wij gaan de bezoeken van andere scholen uit binnen- en buitenland annuleren, de geplande excursies buiten de school uitstellen, net als bijeenkomsten\vieringen die gepland zijn.


Concreet betekent dit nu voor jullie en de kinderen dat de geplande excursies van de onderbouw nu niet doorgaan, de muziekvoorstelling van 26 maart uitgesteld zal worden en de bovenbouwgroepen Garfield en Donald Duck niet op de geplande excursie gaan.


Wij hebben ook goed en regelmatig contact met de opvang. Zij zullen je apart een brief sturen met verdere informatie vanuit hun organisatie. (wanneer je kind opvang afneemt bij de SRK).


Natuurlijk blijven wij de richtlijnen van de GGD en RIVM volgen en waar nodig zullen wij verdere stappen ondernemen en met je delen. Vrijdag 13 maart rond 17.00 uur worden vragen beantwoord op de website van het ministerie van Onderwijs. <<https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap


Volgende week vrijdag is de volgende update. Mochten er eerder ontwikkelingen zijn dan zullen we je daar zo snel mogelijk over informeren.

KC Snijders
Ivan Trouwborst

Hoofdluis startbouw

Rijswijk, 12 maart 2020


Beste ouders/verzorgers van de startbouw,


In de bouw is hoofdluis geconstateerd.

Wij willen je vragen alert te zijn en je kind(eren) de komende tijd extra te controleren.


Ook willen wij je vragen, mocht je hoofdluis constateren, dit te melden aan de leerkracht, ook als behandeling al heeft plaatsgevonden.


Voor behandelingstips en verdere informatie verwijzen wij je naar onze website.

Hier vind je ook de handleiding van de GGD, welke voor onze school leidend is.


Met vriendelijke groet,


KC Snijders

Vanaf 1 april communiceren wij niet meer via deze mail, maar via de app. Heb je hem al geïnstalleerd?  Meer informatie hierover is te vinden op: https://kcsnijders.nl/kindcentrum-app
Rectificatie Paasviering

Rijswijk, 11 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,

Door een miscommunicatie over de beschikbaarheid van de grote gymzaal, is er helaas een foute datum doorgegeven omtrent de paasviering. De nieuwe dag wordt maandag 6 april. De tijden zijn ook veranderd. Dit kan je zien de uitnodiging.

KC Snijders
Christine van den Barselaar Vanaf 1 april communiceren wij niet meer via deze mail, maar via de app. Heb je hem al geïnstalleerd?  Meer informatie hierover is te vinden op: https://kcsnijders.nl/kindcentrum-app
Muziekpresentatie

Rijswijk, 11 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,

Op donderdag 26 maart is het zover: de muziekpresentatie! Hier laten alle kinderen een stukje zien van wat zij dit jaar geleerd hebben met muziek. Ze hebben er heel veel zin in!
De presentatie vind iets vroeger plaats dan normaal. Dit komt omdat we dit jaar ook iets eerder gestart zijn.

De presentaties vinden plaats in de van Zwedenzaal om 10.00 uur (SB + OB) en om 11.00 uur (MB + BB). Vijf minuten voor aanvang gaat de zaal open.

De kinderen mogen verkleed komen als piraat (en de MB eventueel ook als uitvinder) als ze dit willen.Vriendelijke groet, namens Marco van Heijl en alle docenten van Trias en Mieneke Fisser

Vanaf 1 april communiceren wij niet meer via deze mail, maar via de app. Heb je hem al geïnstalleerd?  Meer informatie hierover is te vinden op: https://kcsnijders.nl/kindcentrum-app