Agenda juni 2019

3
jun '19

Toetsweken

3 jun 2019 t/m 14 jun

Toetsweken, geen verlof mogelijk


10
jun '19

Tweede Pinksterdag

Gehele dag

Tweede Pinksterdag


11
jun '19

Studietweedaagse

11 jun 2019 t/m 12 jun

Alle leerlingen vrij


17
jun '19

Oud Papier Actie

17 jun 2019 t/m 20 jun

Deze dagen staat er een container op het voorplein van de school. De opbrengst van het oud papier is voor de OR.


20
jun '19

Informatieavond internetgebruik

Van 19:30 tot 21:00

Hierbij nodigen wij u als school van harte uit om op 20 juni 2019 met ons hierover in gesprek te gaan. De avond start om 19:30 uur. Enkele leden van de MR, enkele leden van het MT en de werkgroep ICT (deze bestaat uit ouders en teamleden) zullen deze avond toelichten wat nu het beleid is en hoe hiermee wordt omgegaan. Natuurlijk horen wij graag uw suggesties en eventueel verbeterpunten.

Om te weten op hoeveel ouders/verzorgers wij kunnen rekenen verzoeken wij u om zich aan te melden voor 14 juni via de link: https://forms.gle/Lsqfi7viRxqxDLnQ8. Wij hopen deze avond veel ouders te zien.


26
jun '19

Studiedag

Gehele dag

Alle leerlingen vrij


27
jun '19

Zwemsportdag

Van 10:00 tot 12:30

De kinderen verzamelen gewoon op school. Rond 10.00 uur fietsen we gezamenlijk naar de Schilp. Alle kinderen moeten deze dag dus op de fiets naar school komen. En vergeet natuurlijk de zwemspullen niet!
Rond 12.15 uur is de sportdag afgelopen en fietsen we weer gezamenlijk terug naar school. De kinderen zijn dus gewoon om 14.45 uur uit.