De basisschool is een belangrijk stuk van je leven, voor de kinderen en voor u. Een school kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen in de manier van werken, in sfeer en in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. Deze website geeft u een beeld van de wijze waarop de J.H. Snijdersschool het onderwijs van haar leerlingen ziet, invult en organiseert.

Nieuws

-

Space Expo

Op dinsdag 13 november is de onderbouw op excursie geweest naar de Space Expo in Noordwijk. We hebben veel geleerd over de ruimte, astronauten en raketten. We konden al onze vragen stellen tijdens ... Lees verder

Jh

Naar de imker

Op 10 oktober vertrok een groep kinderen van de middenbouw naar stadsimker Aad. Het werd een reuze interessante ochtend. 

Cv

Vergadering MR

Aanstaande maandag, 29 oktober, vergadert de Medezeggenschapsraad.We bespreken dan onder meer de analyse van de eindtoetsen, de voortgang van het IKC, de begroting, het jaarplan en plannen rondom w... Lees verder

-

Kinderboerderij

We zijn woensdag 10 oktober met 23 kinderen uit de middenbouw op onderzoek gegaan naar wat dieren op de kinderboerderij nodig hebben om te leven. Door te voelen, kijken en ruiken zijn we meer te we... Lees verder

-

Slootonderzoek

Afgelopen woensdag zijn we met 27 kinderen op onderzoek gegaan naar dieren in de Rijswijkse sloot. Na goed speuren bleek er in het water toch meer te zitten dan er in eerste instantie gedacht werd.... Lees verder

Meer nieuws

Agenda

10
dec '18

Oud Papier Actie

Deze dagen staat er een container op het voorplein van de school. De opbrengst van het oud papier is voor de OR.


12
dec '18

Kennismakingsronde

Voor een volledige indruk van de J.H. Snijdersschool kunt u eerst de website en de schoolgids bekijken. U bent als geïnteresseerde ouder van harte uitgenodigd voor een kop koffie en een rondleiding... Lees verder


17
dec '18

Kerstviering

Deze dag hebben we onder schooltijd de kerstviering met de kinderen.


17
dec '18

Kerstdiner

Aan het eind van de dag/begin van de avond is er een kerstdiner met de kinderen.


19
dec '18

Studietweedaagse

Alle leerlingen vrij


Meer agenda